Chủ nhật,  03/07/2022

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đẩy mạnh thanh tra công vụ

Sáng 5/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả hoạt động của Bộ từ đầu năm đến nay và các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Báo cáo với Phó Thủ tướng về kết quả hoạt động của Bộ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn cho biết từ đầu năm đến nay, Bộ Nội vụ đã xây dựng và hoàn thành nhiều dự án Luật, Đề án, Nghị định về các lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; chính quyền địa phương; quản lý chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng; cải cách hành chính; quản lý hội và tổ chức phi Chính phủ; công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tôn giáo, thi đua-khen thưởng, văn thư lưu trữ; công tác quy hoạch nguồn nhân lực.

Bộ tiếp thu ý kiến của Chính phủ tại các phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật để hoàn thiện dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương để chuẩn bị báo cáo Thường trực Chính phủ cho ý kiến, trước khi Chính phủ xem xét trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm. Bộ triển khai các bước để xây dựng dự án Luật về Hội và dự án Luật tín ngưỡng và tôn giáo.

Các Đề án được Chính phủ giao xây dựng trình Bộ Chính trị về cơ bản đã được Bộ Nội vụ hoàn thành. Nhiều đề án đã được Bộ Chính trị thông qua như Đề án về Hội, Đề án về chính sách đối với cán bộ cao cấp.

Một số đề án như Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý; Đề án thí điểm tập sự lãnh đạo, quản lý đang được Bộ khẩn trương hoàn thiện để trình Bộ Chính trị.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Bộ Nội vụ đã thực hiện nghiêm việc quản lý biên chế theo tinh thần Kết luận số 63-KL/TW và 64/KL-TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XI, từ nay đến năm 2016 cơ bản không tăng biên chế công chức, trừ các tổ chức mới thành lập hoặc được giao nhiệm vụ mới nhưng phải có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc thẩm định đối với biên chế sự nghiệp đã được tiến hành chặt chẽ, tập trung chú trọng đối với ngành giáo dục và y tế.

Từ nay đến cuối năm, Bộ tập trung hoàn thiện các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó trọng tâm là dự thảo Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng thuộc vụ và cấp phòng thuộc sở; Đề án thí điểm thực hiện chế độ tập sự và tập sự lãnh đạo, quản lý.

Bộ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Đề án tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ, đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, Bộ cũng hoàn thành việc rà soát, đánh giá lại và có biện pháp chấn chỉnh đối với toàn bộ hệ thống bộ máy, biên chế; rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước cho phù hợp để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng của đội ngũ lãnh đạo Bộ, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ trong thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có khối lượng công việc lớn, phức tạp nhưng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Bộ đã đoàn kết phấn đấu hoàn thành có chất lượng nhiều dự án Luật, đề án quan trọng, tham gia tích cực vào việc xây dựng văn bản cụ thể hóa và đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh từ nay đến cuối năm, thời gian không còn nhiều, Bộ Nội vụ cần phải hoàn chỉnh nhiều Đề án, dự án Luật và Nghị định quan trọng, do đó, Bộ cần cố gắng hơn nữa, rà lại các lĩnh vực còn tồn tại để có kế hoạch cụ thể, đảm bảo tiến độ và chất lượng các Đề án, dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phải đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, triển khai đồng bộ Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; tập trung xây dựng thể chế, cải cách bộ máy công chức công vụ.

Nhấn mạnh việc cải cách chế độ công vụ, công chức, Phó Thủ tướng cho rằng đây là việc lớn, đòi hỏi có những đột phá về giải pháp, cách làm, Bộ Nội vụ cần tập trung thực hiện tốt, đẩy mạnh xác định vị trí việc làm, mô tả vị trí việc làm sao cho phù hợp.

Cùng với đó, Bộ cần đẩy mạnh thanh tra công vụ, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm; quyết liệt, minh bạch, công khai trong thi tuyển công chức, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển và nâng ngạch công chức, thực hiện nghiêm tại các bộ, ngành, địa phương, không để dư luận không tốt./.

Theo vietnamplus.vn