Thứ ba,  05/07/2022

Tăng cường cán bộ trong hệ thống chính trị ở các xã trọng yếu

Ngày 5/9, Hội nghị giao ban Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Bắc với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân các tỉnh vùng Tây Bắc đã diễn ra tại Lào Cai.

Hội nghị nhằm đánh giá việc thực hiện công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở các xã địa bàn trọng yếu theo Quyết định 718 của Chính phủ; đồng thời, triển khai nhiệm vụ củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở các xã trọng yếu vùng Tây Bắc giai đoạn 2014-2018.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trương Xuân Cừ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc đánh giá cao sự phối hợp của các địa phương và các đơn vị liên quan với Ban Chỉ đạo Tây Bắc thời gian qua.

Ông cũng cho rằng: việc củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc trong hệ thống chính trị cơ sở là nhiệm vụ khó khăn lâu dài đòi hỏi phải đi từng bước.

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chỉ đạo Tây Bắc đánh giá: Ở các xã trọng yếu đang tồn tại bất hợp lý, trước hết là bất hợp lý về mặt cơ cấu. Đây là một trong những hạn chế về sức chiến đấu và sự lãnh đạo của hệ thống chính trị, cho nên Quyết định 718 của Chính phủ ra đời là một cơ hội rất tốt để đảm bảo được tỷ lệ cơ cấu cán bộ trong hệ thống chính trị một cách hợp lý, đặc biệt là các dân tộc rất ít người và các dân tộc còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Các địa phương phải xây dựng kế hoạch tổng thể từ nội dung công việc đến tiến độ, lộ trình thực hiện. Chú trọng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh cho đội ngũ cán bộ các xã, xây dựng chương trình bồ dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác theo vị trí việc làm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn, bản. Cần có giải pháp cụ thể bố trí, sắp xếp cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt đảm bảo tỷ lệ cán bộ cấp xã là người dân tộc phù hợp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Bắc với các địa phương và đơn vị liên quan. Đồng thời, các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị cơ sở.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban Nhân dân các tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; trong đó, tăng cường công tác trao đổi thông tin dưới nhiều hình thức.

Ban Chỉ đạo Tây Bắc đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất để phục phụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban.

Đến năm 2018, các tỉnh trong khu vực Tây Băc phấn đấu 100% thôn bản có đảng viên; 90 thôn, bản có chi bộ; 85% cán bộ chuyên trách cấp xã được đào tạo chuẩn./.

Theo vietnamplus.vn