Thứ năm,  30/06/2022
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

Thảo luận một số dự thảo quan trọng

LSO-Ngày 11/9/2014, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2014. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Vy Văn Thành, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Sau khi đại diện các sở, ngành báo cáo về các dự thảo, qua thảo luận tại phiên họp, đồng chí Vy Văn Thành đã nêu rõ: Đối với Chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2015, Sở Ngoại vụ cần hoàn thiện, bổ sung cụ thể một số công tác đối ngoại trong năm 2015 để trình trung ương. Đặc biệt, xây dựng chương trình công tác năm 2015 cần tập trung, chú trọng công tác đối ngoại nhân dân.

Đối với dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 15, ngày 21/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Sở GTVT cần phân tích rõ những hạn chế, yếu kém, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, đề cập các biện pháp quản lý bến xe các huyện, sửa chữa đường nội thị, kiểm tra tiến độ thi công các tuyến đường, công tác quản lý hoạt động vận tải, xử lý xe chở quá tải trọng cho phép. Dự thảo cũng cần đề cập đến năng lực vận tải, những nhiệm vụ phát sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm, kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở GTVT cần điều chỉnh về bố cục báo cáo, đồng thời bổ sung thêm một số kết quả cụ thể sau khi thực hiện NQ 15 và nhanh chóng chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Quyết định này bổ sung thêm đối tượng được vay hỗ trợ là hộ cận nghèo, vì vậy, các ngành liên quan cần rà soát để bổ sung, cân đối ngân sách. Việc ủy thác giao cho Sở Tài chính phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai. Cơ quan soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo để trình lại lần sau.

Đồng chí Hoàng Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn đóng góp ý kiến vào quy định chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản

Thảo luận về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh quan tâm nhiều về những quy định mới trong Nghị định 18/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; chế độ chi trả nhuận bút, thù lao; đối tượng được hưởng… Sau khi bàn và lắng nghe những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn. Giao Sở Tài chính thẩm định về mức chi trả nhuận bút mà Sở Thông tin – Truyền thông trình. Rà soát, soạn thảo lại quy định để trình UBND tỉnh xem xét.

Cho ý kiến về chủ trương xây dựng, nâng cấp công trình Đài tưởng niệm Khởi nghĩa Bắc Sơn tại đồi Mỏ Nhài, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình về chủ trương xây dựng, nâng cấp công trình lịch sử này. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Cục Chính trị – Bộ Tư lệnh Quân khu I cần xem xét lại mức kinh phí đầu tư, biểu tượng của tượng đài…, vì đây là công trình di tích đã được công nhận di tích quốc gia, do đó, việc thay đổi biểu tượng cần phải được xem xét, trình Bộ Văn hóa –Thể thao và Du lịch. Đây là một dự án lớn mang tính nhân văn sâu sắc, vì vậy, ngành văn hóa, chủ đầu tư và huyện Bắc Sơn cần tiếp tục nghiên cứu kỹ phương án giữ nguyên biểu tượng, sửa chữa, tôn tạo lại tượng đài cũ.

TRÍ DŨNG