Thứ năm,  30/06/2022

Chủ tịch Hạ viện Ô-xtrây-li-a thăm chính thức Việt Nam

Thực hiện Thỏa thuận cấp cao giữa QH Việt Nam và QH Liên bang Ô-xtrây-li-a, Chủ tịch Hạ viện Ô-xtrây-li-a Brô-uyn Bi-sốp đã đến Hà Nội thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 12 đến 14-9-2014. Tham gia Ðoàn còn có Chánh Văn phòng Hạ viện Ð.Giôn-xơ cùng một số quan chức cấp cao Hạ viện Ô-xtrây-li-a.
 

Bà B.Bi-sốp, sinh ngày 19-10-1942, bắt đầu sự nghiệp chính trị khi tham gia đảng Tự do lúc còn là sinh viên khoa luật Ðại học Xít-ni. Bà làm Chủ tịch Ủy ban Công ước đảng Tự do giai đoạn 1981 – 1985, rồi trở thành Chủ tịch đảng Tự do của bang Niu Xao Uên từ năm 1985 đến 1987. Bà được bầu vào Thượng viện Ô-xtrây-li-a năm 1987, từ đó được bổ nhiệm vào nhiều vị trí trong Chính phủ, như Bộ trưởng Hành chính công (năm 1988); Bộ trưởng Ðô thị và Chiến lược khu vực, Bộ trưởng Y tế (1994) và Bộ trưởng về quan hệ liên bang (1995); Bộ trưởng Công nghiệp, khoa học và nhân sự (1996); Bộ trưởng về vấn đề chăm sóc người cao tuổi (1998); Bộ trưởng về các vấn đề cựu chiến binh (2007); Bộ trưởng đặc biệt của liên bang (2009)…

Bà được bầu vào Hạ viện lần đầu năm 1994 và tiếp tục tái cử trong các cuộc bầu cử liên bang các năm 1996, 1999, 2001, 2004, 2007 và 2010. Sau cuộc bầu cử năm 2013, bà Bi-sốp được bầu làm Chủ tịch Hạ viện tại phiên họp đầu tiên của QH mới, trở thành Chủ tịch Hạ viện thứ 29 của Ô-xtrây-li-a.

Theo Nhandan.vn