Chủ nhật,  03/07/2022

Các đại biểu tham dự AIPA-35 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chiều 18-9, tại thủ đô Viêng Chăn, đại biểu Quốc hội, nghị viện các quốc gia thành viên tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (AIPA) lần thứ 35-AIPA 35 đã tham dự cuộc họp của Ủy ban Thông cáo chung, thảo luận và thông qua những nội dung quan trọng được đề cập tại các phiên thảo luận tại các Ủy ban.
 

Cảnh báo đại dịch ở khu vực ASEAN

Những ngày qua, trong khuôn khổ Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á lần thứ 35, đã diễn ra phiên họp Ủy ban các vấn đề Chính trị, Ủy ban các vấn đề Xã hội, Ủy ban các vấn đề Kinh tế, Ủy ban các vấn đề Tổ chức; đồng thời tiến hành nhiều phiên đối thoại giữa AIPA với các quan sát viên.

Đại biểu tham dự AIPA-35 đã nhất trí thông qua gần 25 Nghị quyết chuyên đề, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tổ chức hoạt động…

Một trong những Nghị quyết thảo luận tại Ủy ban Xã hội được nhiều đại biểu Quốc hội/Nghị viện các nước và các tổ chức quốc tế quan tâm. Trong đó, các đại biểu AIPA-35 bày tỏ lo ngại các quốc gia thành viên trong khu vực có nguy cơ cao trước sự xuất hiện của bệnh dịch do vi-rút Ê-bô-la gần đây có thể dẫn đến dịch bệnh và đại dịch ở một số nước trong cộng đồng ASEAN.

Theo nội dung bản Nghị quyết, các nước thành viên ASEAN cần hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch có thể dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng và có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế- xã hội.

Các đại biểu các nước thành viên của AIPA nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp và điều phối chung giữa các Nghị viện nhằm ngăn chặn sự tiến triển của bệnh do vi-rút Ê-bô-la tới các nước thành viên của AIPA. Thời gian tới, cần tăng cường sự hợp tác giữa các Nghị viện AIPA trong việc triển khai nhanh các biện pháp cấp bách chiến lược phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, xác định khoảng trống và thách thức hiện tại trong việc ứng phó dịch bệnh, bao gồm việc chia sẻ thông tin, tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ y tế, hệ thống giám sát và nguồn lực thực hiện…

Bản Nghị quyết nói trên cũng nhấn mạnh vai trò nòng cốt của các nghị sĩ, đại biểu Quốc hội trong việc đôn đốc Chính phủ và các cơ quan có liên quan đề triển khai các giải pháp khẩn cấp trong phòng ngừa và kiểm soát kịp thời, hiệu quả. Yêu cầu các Chính phủ phân bổ ngân sách phù hợp để ngăn ngừa bệnh dịch, đặc biệt tăng cường năng lực cho phòng thí nghiệm và hệ thống giám sát, sẵn sàng ứng phó tại mỗi quốc gia và toàn cầu…

Ổn định chính trị và tăng trưởng xanh

Các đại biểu AIPA-35 tại phiên họp Ủy ban các vấn đề chính trị cũng đã quan tâm những nội dung quan trọng trong Nghị quyết, theo đó nhấn mạnh tầm quan trọng của một ASEAN đoàn kết và gắn kết, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng chung ở khu vực.

Các nhà lãnh đạo nghị viện AIPA cam kết tăng cường hơn nữa vai trò tích cực của AIPA trong hỗ trợ xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) thông qua xây dựng, điều chỉnh và làm hài hòa khung pháp lý, góp phần xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử chung; kênh lập pháp và hành pháp, theo đó tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giữa AIPA và ASEAN theo hướng hiệu quả, thực chất.
Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu ghi nhận ASEAN tiếp tục là một trong những khu vực phát triển năng động nhất trong môi trường toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng hiện nay, nhưng phải đối mặt với không ít thách thức, vì thế cần phải tăng cường hơn nữa các nỗ lực, đoàn kết và có tiếng nói chung để ứng phó hiệu quả với các thách thức này.

Thời gian tới, theo một số nghị sĩ, các quốc gia thành viên cần duy trì và củng cố đoàn kết ASEAN trên cơ sở dung hòa lợi ích quốc gia và lợi ích khu vực, giữ vững nguyên tắc csow bản, nhất là các nguyên tắc tham vấn và đồng thuận để đối phó các thách thức chính trị- an ninh đang đặt ra.

Đối với những vấn đề chính trị – an ninh phức tạp, cần tăng cường xây dựng lòng tin thông qua chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác, minh bạch hóa và tăng cường giao lưu giữa các nước. AIPA cần tiếp tục và đề cao các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, các nguyên tắc và thỏa thuận của khu vực trong việc xử lý các thách thức chung, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và an ninh khu vực.

Tại các phiên họp của AIPA-35, đối với Nghị quyết về thúc đẩy chiến lược phát triển tăng trưởng xanh ở ASEAN do Ủy ban Kinh tế tổ chức, Đoàn đại biểu Việt Nam đề nghị tăng cường năng lực xây dựng pháp luật và hoạch định chính sách của các cơ quan nhà nước trong bối cảnh hình thành các chiến lược phát triển gắn với tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác trong ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài trên lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, bảo đảm môi trường vì phát triển bền vững.

Sau khi thảo luận, Nghị quyết của AIPA-35 về lĩnh vực này kêu gọi các nước thành viên ASEAN phát triển một khung pháp lý và cơ chế phối hợp toàn diện trong việc hợp tác quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để bảo đảm việc sử dụng có hiệu quả và bền vững.
Nghị quyết nói trên cũng kêu gọi các nước thành viên ASEAN tăng cường hợp tác trên khía cạnh khoa học và công nghệ giữa các nước thành viên mới và cũ của ASEAN bằng những hướng tiếp cận có tính phối hợp cao hơn nhằm thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh hiệu quả và hiệu lực.

Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp các nước

Nghị quyết của AIPA-35 về tăng cường sự phát triển của doanh nhân trong quá trình thu hẹp khoảng cách phát triển ở ASEAN vừa được thông qua chiều nay, đã nhấn mạnh việc chuẩn hóa chương trình giảng dạy cho doanh nhân trong cộng đồng các nước ASEAN nhằm hình thành một cộng động doanh nghiệp có sự tương thích về trình độ, tạo tiền đề thúc đẩy quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp các nước thành viên.

Hơn nữa, tăng cường hỗ trợ, thông tin, nâng cao kỹ năng doanh nhân cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hẹp khoảng cách phát triển ở mỗi nước ASEAN và giữa các nước thành viên ASEAN với nhau. Chung quanh sáng kiến lập Trung tâm tăng trưởng xanh ASEAN của Việt Nam năm ngoái (2013) đã nhận được sự ủng hộ của các đoàn đại biểu QH các quốc gia trong khối, trong đó Đoàn Indonessia mong muốn là đồng sáng lập với Việt Nam.

Năm nay, tại thủ đô Viêng Chăn, đại biểu Quốc hội Việt Nam đề nghị đẩy mạnh việc giới thiệu sáng kiến, đa dạng nguồn lực huy động, bảo đảm cơ chế tài chính cho việc hình thành và hoạt động của Trung tâm. Mặt khác, cần đưa sáng kiến mô hình Trung tâm này vào chương trình nghị sự của AIPA, để bảo đảm thực hiện, theo dõi, đánh giá và yêu cầu cơ quan chính phủ báo cáo…

Ngày mai, Đại hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông – Nam Á lần thứ 35 sẽ diễn ra Phiên họp toàn thể lần thứ 2, thông qua Tuyên bố chung với nhiều nội dung quan trọng trước khi diễn ra lễ bế mạc.

Theo Nhandan.vn