Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị 

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2018, sáng ngày 19/9/2018, Ban Kinh tế Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí Cộng sản phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan; các nhà khoa học, các chuyên gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, qua hơn 30 năm đổi mới và phát triển, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được hình thành và phát triển ngày càng rõ nét, nhờ đó, đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nâng cao thế và lực, sức mạnh tổng hợp của nền kinh tế, trở thành mô hình phát triển kinh tế – xã hội được quốc tế thừa nhận và đánh giá cao.

Quang cảnh Hội thảo

Vì vậy, với mục tiêu xây dựng Bộ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, Hội thảo khoa học “Tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn” với sự quy tụ đông đảo các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và các chuyên gia, các nhà khoa học cần trao đổi, thảo luận, đóng góp những ý kiến, kiến nghị có giá trị, cung cấp những luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế, để giúp Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan tham mưu của Đảng xây dựng Bộ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị Hội thảo tập trung vào một số nội dung lớn, cụ thể như: luận cứ khoa học và nguyên tắc trong việc xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các tiêu chí nền kinh tế thị trường trên thế giới và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam và đề xuất bộ tiêu chí của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta và quan điểm, giải pháp, lộ trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu kết luận Hội thảo

 

Với tinh thần đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những nhóm vấn đề chính: Nhóm thứ nhất: Cơ sở, luận cứ và các nguyên tắc trong việc xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhóm thứ hai: Tiêu chí nền kinh tế thị trường ở một số nước trên thế giới, bao gồm Tiêu chí nền kinh tế thị trường của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD); của Liên minh châu Âu (EU); của Hoa Kỳ và tiêu chí nền kinh tế thị trường của Trung Quốc. Nhóm thứ ba: Đề xuất hệ tiêu chí cụ thể của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Nhóm thứ tư: Đề xuất quan điểm, lộ trình, giải pháp thực hiện hệ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong thực tiễn Việt Nam.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cảm ơn các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp những ý kiến quan trọng tại Hội thảo nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Ban Chấp hành Trung ương 5, khóa XII đã giao./.