Thứ sáu,  20/05/2022

Đảng bộ huyện Cao Lộc với Nghị quyết 22

(LSO) – Triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ huyện Cao Lộc đã có nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.

Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ cho biết: Đảng bộ huyện gồm 85 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 5.000 đảng viên. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng xây dựng, ban hành các kế hoạch, đề án, hướng dẫn và quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức đảng. Đảng bộ huyện đã có những biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ví như đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, hằng năm, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy gắn với tình hình thực tiễn. Từ năm 2008 đến nay, huyện phối hợp mở được 13 lớp sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị cho hơn 900 học viên; mỗi năm mở từ 7 đến 9 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Những năm gần đây, công tác phát triển đảng viên mới của huyện đều đảm bảo và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng đảng viên mới ngày càng được nâng lên.

Một buổi sinh hoạt định kỳ tháng 9/2018 của Chi bộ cơ quan thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, huyện quan tâm luân chuyển cán bộ nhằm bổ sung nguồn cán bộ có trình độ cho cơ sở, đồng thời khắc phục tình trạng cục bộ, nể nang, né tránh trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Từ năm 2008 đến hết năm 2017, Cao Lộc đã luân chuyển 15 cán bộ từ huyện về xã và 1 cán bộ luân chuyển ngang. Tại cấp ủy cơ sở, đảng uỷ các xã cũng luôn quan tâm cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận, bổ sung kiến thức, kĩ năng và nghiệp vụ công tác.

Một giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng của Cao Lộc đó là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Để thực hiện, ngày 28/6/2017, Huyện uỷ ban hành Quyết định 1581-QĐ/HU về thành lập các tổ công tác theo dõi việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện uỷ. Theo đó, 5 tổ công tác được thành lập, mỗi tổ phụ trách theo dõi, tham dự sinh hoạt từ 12 đến 19 chi, đảng bộ cơ sở. Năm 2018, Huyện ủy tiếp tục kiện toàn thành viên khi thay đổi về nhân sự và duy trì hoạt động của các tổ công tác. Qua việc theo dõi, tham dự sinh hoạt đã giúp các tổ nắm bắt được tình hình, đánh giá chất lượng hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở, từ đó tham mưu, đề xuất với Huyện uỷ những giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại từng đơn vị.

Ông Lương Minh Tiến, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Cao Lộc cho biết: Đảng bộ có 15 chi bộ trực thuộc, trong đó có 10 chi bộ khối phố, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ cơ quan. Trong các kỳ sinh hoạt, các thành viên tổ công tác của huyện thường xuyên tham dự, góp ý cho chi bộ. Đồng thời, Đảng uỷ thị trấn  phân công đảng uỷ viên phụ trách dự sinh hoạt với các chi bộ, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị. Qua theo dõi, các chi bộ trực thuộc đều duy trì, đảm bảo lịch sinh hoạt đều đặn hằng tháng, chất lượng sinh hoạt ngày càng được nâng cao.

Song song với việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, cử cán bộ dự sinh hoạt tại các chi bộ, hằng năm, công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tiến hành nghiêm túc, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tăng. Nếu năm 2011, số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh chỉ đạt 51,47%, thì đến năm 2017 đã tăng lên 55,8%. Hiện nay, Đảng bộ huyện không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Từ những kết quả thực hiện Nghị quyết, thời gian tới, Huyện ủy Cao Lộc sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện hiệu quả Nghị quyết 22; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, làm tốt công tác phát triển đảng  và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm.

PHƯƠNG DUNG