Thứ ba,  05/07/2022

Chuyển biến tích cực trong công tác hòa giải

LSO - Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Vì vậy, chất lượng hòa giải đã được nâng lên rõ rệt. Nếu như từ năm 2004 trở về trước, tỷ lệ hòa giải thành chỉ đạt 60%/năm thì từ năm 2005 đến nay đã tăng lên trên 70%/năm.

Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải, Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải và các hòa giải viên. Năm 2005, toàn tỉnh có trên 80% số thôn, khu phố có tổ hòa giải, đến nay, 100% số thôn, khu phố đều có tổ hòa giải với trên 2.320 tổ và 12.800 hòa giải viên.
    
Hòa giải viên là những người đang làm ở các tổ chức hội, đoàn thể của thôn, bí thư, phó bí thư chi bộ thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trưởng các thôn bản.
     
Hàng năm, các tổ hòa giải đều rà soát, loại bỏ những hòa giải viên không nhiệt tình, thiếu ý thức trách nhiệm để bổ sung hòa giải viên hội tụ đủ các điều kiện.
    
Ông Nguyễn Anh Tú, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đình Lập cho biết: các hòa giải viên trên địa bàn huyện đều là những người nhiệt tình, có trách nhiệm. Vì vậy, không quản ngày hay đêm, bất cứ lúc nào xảy ra mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư là các hòa giải viên có mặt kịp thời. Bằng sự am hiểu pháp luật và uy tín, khả năng tuyên truyền, vận động, hòa giải viên phân tích thấu tình đạt lý, làm dịu căng thẳng, giúp người dân ứng xử hợp lý, hợp tình trong các mối quan hệ. Hóa giải mâu thuẫn, gắn kết tình làng, nghĩa xóm.
    
Để nâng cao năng lực cho các hòa giải viên, hàng năm, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố luôn chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở.
    
Ngoài tổ chức hội nghị tập huấn cấp tỉnh, Sở Tư pháp còn phối hợp với UBND các huyện, thành phố; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với các xã, phường, thị trấn tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên về những nội dung như: nguyên tắc hòa giải, phương pháp hòa giải, các bước tiến hành hòa giải… Từ năm 2005 đến nay, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 300 cuộc tập huấn; 100% các tổ hòa giải đều được cấp phát sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ. Do đó, kiến thức pháp luật, cách thức tiến hành hòa giải, kỹ năng hòa giải của hòa giải viên không ngừng được nâng cao.
     
Bà Hoàng Thị Hiên, Trưởng thôn, hòa giải viên thôn Bản Chang, xã Chi Lăng, huyện Tràng Định cho biết: các thành viên tổ hòa giải của thôn luôn đặt sự bình yên của thôn xóm lên hàng đầu nên một số mâu thuẫn nhỏ xảy ra đều được tổ hòa giải tìm hiều kỹ nguyên nhân, phân tích cho các bên hiểu trên cơ sở quy định của pháp luật. Từ đó, hóa giải mẫu thuẫn, góp phần giữ gìn tình đoàn kết trong thôn xóm.
    
Bên cạnh đó, thông qua hoạt động kiểm tra công tác tư pháp, hàng năm, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố đã kiểm tra được trên 50 xã, phường, thị trấn. Qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế, tồn tại trong công tác hòa giải để kịp thời hướng dẫn cơ sở khắc phục.    
    
Thông qua hoạt động hòa giải, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên. Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng ngừa vi phạm pháp luật và xây dựng khối đại đoàn kết cộng đồng. Góp phần hạn chế đáng kể các khiếu kiện của nhân dân, nhất là các khiếu kiện vượt cấp. Giúp cơ quan nhà nước tiết kiệm được nhiều thời gian, kinh phí.

Bài, ảnh: Nông Minh Thảo