Thứ hai,  27/06/2022

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lạng Sơn, lần thứ II- năm 2014

LSO - Ngày 26/9/2014, UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II - năm 2014. Đến dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn; cùng 144 đại biểu ưu tú đại diện cho các dân tộc thiểu số (DTTS) tại thành phố.

                 

                           Đoàn đại biểu được bầu đi dự đại hội DTTS cấp tỉnh

Theo báo cáo tại đại hội…5 năm qua (2009- 2014), Đảng bộ, chính quyền thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS, đặc biệt ưu tiên phát triển kinh tế, đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân các vùng đồng bào DTTS. Thành phố đã và đang triển khai thực hiện 534 dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, với tổng kinh phí 575,077 tỷ đồng. Người dân được tập huấn các kiến thức khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi; trồng trọt; đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Các chính sách đối với người có công, chính sách đối với hộ nghèo là đồng bào DTTS cũng được tập trung thực hiện tốt. Số hộ nghèo là đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố giảm từ 128 hộ (năm 2010) xuống còn 76 hộ (chiếm 0,3% tổng số hộ đồng bào DTTS). Công tác giáo dục tiếp tục được chú trọng và nâng cao. Các bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy; đời sống văn hóa của đồng bào DTTS ngày một khởi sắc.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động giai đoạn 2014- 2019, với các nhiệm vụ chính là: Phát triển mọi mặt đời sống kinh tế – xã hội gắn với xây dựng thành công nông thôn mới; tăng cường xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; tăng cường củng cố , đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II. UBND thành phố Lạng Sơn đã khen thưởng 19 tập thể và 19 cá nhân là đồng bào DTTS có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2009 – 2014.

Tin ảnh: Hồ Xuân Hương