Thứ tư,  06/07/2022

Nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống tuyên giáo cơ sở

LSO- Thời gian qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phản ánh kịp thời  tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Qua đó, nhanh chóng giải quyết những băn khoăn của nhân dân tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ông Trương Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở có trình độ, chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo (BTG) Tỉnh ủy chỉ đạo BTG các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng để cập nhật kiến thức mới. Phối hợp mở rộng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo cơ sở.

 

Bí thư chi bộ, trưởng thôn ở xã Tân Lang, huyện Văn Lãng tham dự buổi tuyên truyền chính sách đất đai

Hiện nay, 226 xã, phường, thị trấn của tỉnh đều có BTG cơ sở và báo cáo viên cơ sở, đạt tỷ lệ 100%. Hàng năm, BTG các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, mỗi cơ sở có từ 5 đến 7 đồng chí là thường trực cấp ủy; trưởng, phó các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, công chức xã, thị trấn, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy tham gia công tác tuyên giáo.

Từ đầu năm 2014 đến nay, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, các đảng ủy trực thuộc đã mở được tổng số 114 lớp bồi dưỡng các chuyên đề đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, bồi dưỡng nghiệp vụ cấp ủy, kiến thức quốc phòng – an ninh, nghiệp vụ công tác tuyên giáo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên cho trên 9.870 học viên. Qua đó, góp phần trang bị, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Trong quá trình hoạt động, các BTG cơ sở đã xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời tổ chức quán triệt, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng… Phối hợp với đội ngũ báo cáo viên huyện ủy, các ngành liên quan nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, bảo đảm được thông tin hai chiều từ cơ sở đến huyện, tỉnh và ngược lại. BTG cơ sở đề xuất với cấp ủy cùng cấp về nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho nhân dân trên địa bàn về nhận thức, tư tưởng và hành động theo nội dung nghị quyết của đảng bộ các cấp. Ngoài ra, cán bộ tuyên giáo cơ sở còn hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội, vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân. Ông Bế Văn Nghiêm, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng chia sẻ: Nhờ xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, sâu sát với quần chúng nhân dân, đội ngũ làm công tác tuyên giáo của xã đã trở thành cầu nối trong việc tuyên truyền, triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh lại với cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhờ đó, nhân dân trong xã luôn đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, BTG đã tham mưu cho đảng ủy xã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng tích cực tới nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã. Từ đó, góp phần đưa xã nhà từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Để tạo điều kiện cho hoạt động của BTG cơ sở đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, BTG Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo gắn công tác cán bộ nói chung với công tác cán bộ tuyên giáo nói riêng theo hướng đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, BTG chủ động phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và các ban, ngành chức năng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Đồng thời tham mưu cho ban thường vụ chỉ đạo đảng ủy cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn phù hợp với công tác tuyên giáo.

Bài, ảnh: HỒ XUÂN HƯƠNG