Thứ tư,  06/07/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước tới Ðại Hàn Dân Quốc

Nhận lời mời của Tổng thống Ðại Hàn Dân Quốc Pắc Cưn Hê, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Ðại Hàn Dân Quốc từ ngày 1 đến 4-10-2014.

Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có các đồng chí: Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Quốc Vượng, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh Văn phòng T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động – Thương binh và Xã hội; Hồ Mẫu Ngoạt, Trợ lý Tổng Bí thư; Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh; Hồ Xuân Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Công an. Tham gia Ðoàn tại Hàn Quốc có Ðại sứ Ðặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ðại Hàn Dân Quốc Phạm Hữu Chí.

Theo Nhandan.vn