Thứ bảy,  25/06/2022

Thanh Hóa phê bình, kiểm điểm lãnh đạo địa phương, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao

Ngày 30-9, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn số 9123/UBND-THKH về việc nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao chín tháng đầu năm 2014. Trong đó, phê bình, kiểm điểm một số lãnh đạo địa phương, đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Nội dung công văn nêu rõ, bên cạnh những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được, qua theo dõi, báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh vẫn còn một số lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố buông lỏng quản lý, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát và không thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao nên tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn còn thấp, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến phê bình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện: Vĩnh Lộc, Yên Định, Ngọc Lặc, Quảng Xương và thị xã Sầm Sơn trong việc điều hành cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt 70% đến 80%; Phê bình nghiêm khắc Chủ tịch các huyện: Quan Sơn, Tĩnh Gia trong việc điều hành giải quyết công việc được giao đúng hạn đạt tỷ lệ 50% đến dưới 70%.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, làm việc với Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa và Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc để tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc điều hành, thực hiện nhiệm vụ được giao có tỷ lệ giải quyết công việc đúng hạn đạt dưới 50%; căn cứ quy định pháp luật, đề xuất hình thức xử lý.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại toàn bộ hồ sơ công việc của đơn vị mình đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; khẩn trương xử lý, giải quyết dứt điểm, bảo đảm chất lượng nhiệm vụ còn tồn đọng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15-10-2014.

Theo Nhandan.vn