Thứ hai,  27/06/2022

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp thẩm tra nhiều dự thảo quan trọng

Sáng 24/9, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 13 để thẩm tra và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa 14 diễn ra vào tháng 10/2018.

Theo ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, phiên họp lần này có nhiều dự thảo luật quan trọng và các báo cáo để các đại biểu theo dõi, thẩm tra như Dự thảo Luật Hành chính công; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành Hiến pháp, Luật, Nghị quyết của Quốc hội năm 2018; Báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân; Đề án và Tờ trình của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản, phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến thông qua Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Pháp luật về việc thực hiện một số quy định của Luật Thủ đô; Báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Pháp luật về việc ban hành văn bản quy định chi tiết các luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách được thông qua trong nhiệm kỳ khóa 13; Báo cáo công tác năm 2018 của Ủy ban Pháp luật và Chương trình công tác năm 2019; Chương trình giám sát năm 2019 của Ủy ban Pháp luật…

Phiên họp toàn thể thứ 13 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội diễn ra đến ngày 26/9./.

Theo Vietnamplus