Thứ hai,  27/06/2022

Tập trung đào tạo chuẩn hóa cán bộ chuyên trách cấp xã

LSO-Đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Những năm gần đây, Lạng Sơn tập trung nhiều giải pháp trong công tác đào tạo nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ này.
 

Cán bộ chuyên trách xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn ứng dụng CNTT vào công việc hành chính    

Năm 2010, toàn tỉnh có 2.312 cán bộ chuyên trách cấp xã thì chỉ có 54% đã tốt nghiệp trung học phổ thông; 20,5% đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; 67% qua đào tạo về trình độ lý luận chính trị; 35% qua đào tạo kiến thức quản lý nhà nước. Như vậy số lượng cán bộ chuyên trách cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý hành chính còn chiếm tỷ lệ cao. Nguyên nhân là do việc quy hoạch, đào tạo cán bộ kế thừa và thay thế cán bộ lớn tuổi, hạn chế về năng lực và trình độ chưa được quan tâm đúng mức. Về khách quan, do điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn nên kinh phí thu hút người tài vào làm cán bộ xã chưa được nhiều. Phần lớn cán bộ chuyên trách cấp xã trưởng thành từ phong trào ở cơ sở, là người bản địa, có uy tín được nhân dân tín nhiệm, phần lớn lại thiếu trình độ học vấn, chuyên môn. Do cơ sở thiếu nguồn, không có người đạt tiêu chuẩn để bầu, bổ nhiệm vào các vị trí làm việc đó nên vẫn phải sử dụng người chưa đạt chuẩn vào làm việc.

Để dần khắc phục tình trạng này, những năm gần đây, Lạng Sơn tăng cường công tác đào tạo cán bộ xã. Việc đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện một cách có hệ thống. Việc lựa chọn cán bộ đi học phải đảm bảo đúng người, đúng vị trí việc làm, trình độ theo quy định; ưu tiên người có năng lực, trong độ tuổi đào tạo và có ý chí phấn đấu. Cùng đó, tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chỗ, cán bộ trẻ để tạo nguồn. Trong đào tạo, bồi dưỡng gắn lý thuyết với thực tiễn công việc của từng cán bộ. Nội dung, kiến thức đào tạo chủ yếu là trình độ văn hóa; công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và những lĩnh vực chuyên môn gồm nông – lâm nghiệp, thủy lợi, xây dựng, tư pháp, văn hóa, xã hội… Kết hợp với đó là tổ chức các cuộc bồi dưỡng kỹ năng cơ bản trong xử lý tình huống giao tiếp, sử dụng công nghệ thông tin. Do đó từ năm 2011 đến nay, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có trên 2.000 lượt cán bộ cấp xã được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng thuộc nhiều lĩnh vực. Ông Phạm Như Thi – Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ cho biết: “qua đào tạo, chất lượng đội ngũ này từng bước được nâng lên, một số chức danh chủ chốt trước đây do cán bộ hưu trí, người chưa qua đào tạo đảm nhiệm thì nay được thay thế bởi cán bộ trẻ, có bản lĩnh và trình độ năng lực cao hơn”. Điều này được minh chứng là năm 2013, toàn tỉnh có 2.305 cán bộ cấp xã thì số đạt chuẩn về trình độ chuyên môn chiếm gần 49,5%, tăng 1,4% so với năm 2012; tăng 29% so với năm 2010. Qua đào tạo, hầu hết cán bộ đáp ứng được yêu cầu công việc tại cơ sở. Ông Dương Tiến Say – Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Ái, huyện Tràng Định cho biết: cách đây vài năm, cán bộ chuyên trách của xã rất kém về năng lực, trình độ. Khắc phục hạn chế của một xã vùng sâu vùng xa với 100% cán bộ là người dân tộc Dao, xã đã tích cực cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo. Đến nay, toàn xã đã có gần 50% số cán bộ (9/19 người) học xong trung cấp lý luận chính trị và có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, tăng hơn 20% so với cách đây 3 năm.

 

Viên chức xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc giải quyết thủ tục hành chính – Ảnh: BT

Ông Phạm Như Thi cho biết thêm: để chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã ngày càng được nâng lên thì việc bố trí kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm phải đảm bảo. Các đơn vị tổ chức đào tạo cần đổi mới hình thức, nội dung đào tạo sao cho phù hợp với nhận thức của đội ngũ cán bộ này nhưng vẫn trang bị đủ kiến thức cần thiết để họ áp dụng trong thực tiễn. Các cấp ủy, chính quyền cơ sở cần chọn cử những cán bộ đưa đi đào tạo phải gắn với quy hoạch, tạo nguồn. Quan trọng hơn cả là mỗi cán bộ cấp xã ở những vị trí mình đang đảm nhiệm cần có tinh thần phấn đấu, tự giác học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; ngoài học kiến thức trên lớp có thể học qua các phương tiện thông tin đại chúng, đồng nghiệp, nhân dân để có cách xử lý công việc hợp tình, hợp lý, đạt hiệu quả như mong muốn.

HÀ MY