Thứ bảy,  25/06/2022

Tỉnh ủy giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014

LSO-Ngày 3/10/2014, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2014 với các huyện ủy, thành ủy. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2014

Tại hội nghị, các đại biểu  đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014 của Tỉnh ủy. Theo đó, lãnh đạo các huyện, thành phố thảo luận, báo cáo những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn. Đồng thời đề nghị với tỉnh, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ những vướng mắc trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu như: Quan tâm hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng, nguồn vốn xây dựng cơ bản, thực hiện các dự án, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, về hợp đồng giáo viên, nhân viên phục vụ trong ngành giáo dục và hỗ trợ cơ sở khắc phục thiệt hại do cơn bão số 2, số 3 gây ra… Những vấn đề, nội dung các huyện nêu, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị: Nếu thuộc về hướng dẫn, các vấn đề, nội dung liên quan đến ngành nào thì ngành đó chủ động có văn gửi các huyện để hướng dẫn; còn những vấn đề thuộc về chỉ đạo, các ngành đề xuất ra văn bản chỉ đạo các huyện tổ chức thực hiện cho tốt.

Phát biểu kiết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ngành của tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh đã có trong kế hoạch. Đồng thời chuẩn bị triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp và đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên, cán bộ đảm bảo chất lượng phục vụ cho đại hội…

M.V.H