Thứ tư,  06/07/2022

Lạng Sơn với công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

LSO-Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Cùng với các nguồn vốn khác, các dự án phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Thành công của việc kêu gọi vận động các dự án PCPNN cho tỉnh là do chính quyền và các cơ quan chức năng của tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi về chính sách, chủ trương, xác định đúng lĩnh vực cần hỗ trợ của các tổ chức PCPNN.
Đoàn công tác của tỉnh (bên phải) làm việc với Đại sứ Hàn Quốc tại Hà Nội nhằm mời gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát, đầu tư vào địa bàn tỉnh

Trên cơ sở Chương trình xúc tiến vận động viện trợ của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quy định số 668 -QĐ/UBND tỉnh ngày 17/5/2014 về Chương trình xúc tiến vận động viện trợ PCPNN tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2017, nhằm định hướng lĩnh vực địa bàn ưu tiên vận động viện trợ cho các ngành, các cấp của tỉnh và các đối tác, tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời đề ra các biện pháp tăng cường huy động, khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn viện trợ của các tổ chức PCPNN. Qua đó góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, thúc đẩy quan hệ, hợp tác hữu nghị, giao lưu hợp tác của tỉnh với các đối tác nước ngoài. Từ đầu năm 2014 đến nay, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh đã tích cực vận động các cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tiếp tục viện trợ cho các chương trình, dự án của tỉnh. Toàn tỉnh đã vận động được tổng giá trị cam kết viện trợ 348.367 USD; tiếp nhận mới 4 dự án và phi dự án giá trị tài trợ hơn 296 nghìn USD, trong đó: 3 dự án  cải thiện điều kiện sống cho trẻ em do Tổ chức Tere Des Hommes – Đức tài trợ; dự án thúc đẩy ngành gia vị hồi nhằm xóa đói giảm nghèo tại cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn do tổ chức SNV – Hà Lan tài trợ và 6 khoản viện trợ phi dự án tổng trị giá 52.282 USD. Bên cạnh đó, tỉnh còn vận động được 1 dự án hỗ trợ phát triển cơ sở do Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tài trợ, trị giá hơn 12 nghìn USD để tuyên truyền nâng cao nhận thức về di cư lao động an toàn cho lao động nữ nông thôn huyện Cao Lộc. Hiện tại, Lạng Sơn  có 15 dự án PCPNN đang hoạt động với tổng trị giá cam kết tài trợ trên 2,5 triệu USD, lũy kế giải ngân đến nay đạt 1,9 triệu USD.

Các dự án viện trợ chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nâng cao năng lực, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện sống cho phụ nữ và trẻ em; nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội và người dân ở những vùng còn khó khăn của tỉnh. Hiện nay, tỉnh ta còn 8 tổ chức tài trợ các dự án còn hiệu lực, gồm có ICCO – Hà Lan, Bánh mỳ cho thế giới (BfwD), AlhaMssion (AM), Hội Chữ thập đỏ Đức, Entraide et Fraternite – Bỉ, Cra International, SNV – Hà Lan, Terre des hommes – Đức. Nổi bật trong 8 tháng đầu năm 2014, tỉnh ta đã vận động, mời 2 tổ chức PCPNN mới của Hàn Quốc đến khảo sát, tìm hiểu tình hình địa phương để xem xét , triển khai các dự án viện trợ.

Đạt được kết quả trên, các cơ quan chức năng của tỉnh đã giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật về mặt thủ tục, hướng dẫn, quản lý và tạo điều kiện cho tổ chức gia hạn giấy phép hoạt động; tạo điều kiện cho các đoàn cán bộ của tổ chức PCPNN đến thăm, kiểm tra, đánh giá dự án, khảo sát tìm hiểu thông tin, nắm bắt nhu cầu và triển khai hoạt động đầu tư, tài trợ vào địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN với các cơ quan chức năng của tỉnh đã được duy trì thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo hoạt động viện trợ của các tổ chức PCPNN tuân thủ pháp luật Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực có nhu cầu, đồng thời gắn với việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác vận động PCPNN trong tình hình mới, Lạng Sơn cần tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức kỹ năng về quan hệ và hợp tác với các tổ chức PCPNN, kỹ năng xây dựng, quản lý dự án PCPNN cho đội ngũ cán bộ các cấp. Đa dạng hóa các kênh kêu gọi, khuyến khích phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu viện trợ; thường xuyên tiếp cận, duy trì mối quan hệ với các tổ chức PCPNN và tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến viện trợ do Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN tổ chức. Đồng thời nâng cao vai trò của Sở Ngoại vụ trong việc chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh triển khai Chương trình xúc tiến có hiệu quả và chỉ đạo công tác phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, hiệu quả của các dự án và tình hình hoạt động của các tổ chức PCPNN, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý các vấn đề phát sinh.

MAI VĂN HOA