Thứ tư,  06/07/2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP Hà Nội

Ngày 6-10, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội (QH) đơn vị bầu cử số I, TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám QH khóa XIII tại các quận Ba Ðình và Tây Hồ, TP Hà Nội.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các cử tri. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Các đại biểu QH báo cáo với cử tri dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ tám QH khóa XIII; ý kiến của các cơ quan chức năng trả lời những vấn đề cử tri kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc lần trước.

Tại các cuộc tiếp xúc, cử tri đánh giá cao hoạt động của QH; phản ánh nhiều vấn đề quan tâm, như: Việc tái cơ cấu nền kinh tế còn chậm, cần chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành; xác định rõ mục tiêu, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến trình này; lãng phí rất lớn hiện nay, trong xây dựng kết cấu hạ tầng, mua sắm, tổ chức hội nghị, mừng công, là biểu hiện của lợi ích nhóm và một số chính sách chưa phù hợp, cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu ở những nơi vi phạm. Về chống tham nhũng, cử tri cho rằng vừa qua một số vụ án đã được đưa ra xét xử nghiêm minh, cần phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật; kiên quyết chống lãng phí, đồng thời biểu dương những đơn vị thực hành tiết kiệm tốt. Nhiều vấn đề quan trọng khác cũng được cử tri phản ánh, như: nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý đất đai; kinh tế biển; hoạt động của một số ngân hàng; công tác cán bộ; quản lý văn hóa và họat động văn hóa,…

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn cử tri nêu nhiều ý kiến tâm huyết, đúng trọng tâm, thiết thực về những vấn đề lớn của đất nước.

Tổng Bí thư phân tích sâu thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề lớn, T.Ư đã có nghị quyết chuyên đề và hết sức coi trọng nông nghiệp, xác định phát triển nông nghiệp là hướng để công nghiệp hóa; phát triển theo hướng sản xuất lớn, tập trung, chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa giống mới năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất. Ðồng thời, từng bước cơ giới hóa nông nghiệp, đưa khoa học công nghiệp vào sản xuất nông nghiệp; gắn nông nghiệp, nông dân với doanh nghiệp, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chuyển đổi cơ cấu lao động, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân. Tuy đã đạt những kết quả rất lớn, nhưng cuộc sống của nông dân còn nhiều khó khăn, như điều kiện học tập, khám, chữa bệnh,… Tổng Bí thư nhấn mạnh, chủ trương phát triển nông nghiệp vẫn là vấn đề chiến lược, cần quan tâm hơn nữa tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tổng Bí thư cho biết, T.Ư đã sớm có nghị quyết chuyên đề về kinh tế biển, về tổng thể chiến lược phát triển kinh tế biển và đã đầu tư mạnh cho lĩnh vực này, như đào tạo nhân lực, trang bị tàu thuyền, nâng cao năng lực khai thác, đánh bắt xa bờ gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phân tích về công tác cán bộ, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là vấn đề gốc của mọi vấn đề, là công việc gốc của Ðảng. Việc đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý rất quan trọng, chính vì thế thời gian vừa qua, T.Ư đã mở nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp cao và các cấp; thực hiện luân chuyển cán bộ, bố trí một số chức danh chủ chốt không phải người địa phương. Việc luân chuyển cán bộ không phải để “tráng men”, đề bạt, mà nhằm rèn luyện thực tiễn để làm việc tốt hơn, thời gian luân chuyển ít nhất là ba năm.

Ðồng tình với cử tri, Tổng Bí thư cho rằng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích pháp luật bởi bên cạnh những thành tựu trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cử tri vẫn phản ánh “pháp luật chưa thật sự đi vào cuộc sống một cách kịp thời”.

Về chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí – vấn đề mà ở hầu hết các cuộc tiếp xúc, cử tri đều bức xúc phản ánh, Tổng Bí thư như đã nhiều lần trao đổi, khẳng định rõ chủ trương, quan điểm nhất quán của Ðảng ta là kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nếu không, tham nhũng, lãng phí sẽ làm hại nền kinh tế, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Ðây là vấn đề khó khăn, phức tạp, do vậy càng phải kiên trì, quyết tâm lâu dài bằng những cơ chế, bằng luật pháp, chế tài cụ thể, kiên quyết phát hiện đấu tranh, xử lý nghiêm minh,…

Theo Nhandan.vn