Thứ hai,  27/06/2022

Hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và Quốc tế

LSO-Ngày 7/10/2014, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hơn 650 đại biểu cán bộ chủ chốt của cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh, Đoàn khối và Công đoàn viên chức tỉnh.

Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư – Tiến sĩ Đào Duy Quát, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương truyền đạt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông tin về tình hình quốc tế và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh sẽ kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý tại cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

ĐÌNH QUANG