Thứ bảy,  25/06/2022

Khai giảng Lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện (khóa II)

Sáng 7-10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện (khóa II) cho 66 học viên.

Ðồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Sau khi phân tích tình hình, nhiệm vụ hiện nay và những yêu cầu đặt ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đồng chí khẳng định: Ðội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có bí thư cấp ủy cấp huyện phải được nâng tầm hơn nữa về mọi mặt, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn. Lớp học là dịp để học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ ràng, sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn; chia sẻ kinh nghiệm.

Ðồng chí Tô Huy Rứa đề nghị, Học viện bảo đảm đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có năng lực chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn phong phú tham gia báo cáo các chuyên đề cho lớp học. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình học tập, rèn luyện của học viên; tạo mọi điều kiện để học viên hoàn thành tốt chương trình khóa học. Ðồng chí yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu và rèn luyện đạo đức, tác phong, thực hiện tốt mục tiêu khóa học, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình khi trở về địa phương công tác.

Theo Nhandan.vn