Thứ bảy,  02/07/2022

Bế mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Chiều 26-9, tại Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã bế mạc sau ba ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả. Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII.

Tới dự phiên bế mạc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận T.Ư.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường khẳng định, nhận thức sâu sắc sứ mệnh, trọng trách nặng nề mà Đảng và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước giao phó, Đại hội khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Trong đó, mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2018-2023 là: Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp; tập hợp, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam; xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết đã đề ra chín chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu: đến năm 2023, kết nạp hai triệu đoàn viên; thành lập tổ chức cơ sở công đoàn ở 100% doanh nghiệp có 25 công nhân lao động trở lên; phấn đấu các doanh nghiệp có 10 lao động trở lên có tổ chức công đoàn. Hằng năm, bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 80% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt loại tốt; 80% trở lên công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đạt vững mạnh. Triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế của tổ chức Công đoàn gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, tư vấn pháp luật… tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nghị quyết cũng chỉ rõ ba khâu đột phá: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động; chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; Xây dựng nguồn lực công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bảo đảm nguyên tắc các nội dung, quy định đã ổn định, khắc phục được những bất cập, tồn tại và phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Nhiều điều, khoản được sắp xếp lại, bảo đảm tính chặt chẽ, khoa học. Trong đó, có một số điểm mới, như: bổ sung bài hát “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” của nhạc sĩ Lê Tú Anh làm bài hát truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam; mở rộng đối tượng kết nạp đoàn viên công đoàn, khuyến khích người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động hợp pháp tại Việt Nam tham gia các hình thức tập hợp của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đoàn viên được cấp thẻ và hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ từ các thiết chế công đoàn, các hình thức liên kết, hợp tác khác của Công đoàn.

Tại Đại hội, đã bầu 161 đồng chí vào BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023).

Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH khóa XII (nhiệm kỳ 2018-2023) đã bầu 22 đồng chí vào Đoàn Chủ tịch. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023); các đồng chí: Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Bầu 16 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra, đồng chí Tạ Văn Đồng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (nhiệm kỳ 2018-2023).

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên T.Ư Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (nhiệm kỳ 2018-2023).

Đại hội kêu gọi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, năng động và sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Tại phiên họp cuối cùng, BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ra mắt Đại hội. Thay mặt BCH, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII phát biểu nhận nhiệm vụ. Đồng chí Trần Văn Cường cho rằng, đây là sứ mệnh và trọng trách nặng nề mà Đảng và đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước giao phó. BCH xin hứa quyết tâm cùng các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Ban chấp hành xin hứa sẽ quyết tâm rèn luyện, đoàn kết đồng lòng triển khai nhiệm vụ ngay sau khi Đại hội kết thúc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Theo Nhandan