Thứ tư,  06/07/2022
Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám

Ngày 8-10, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám, QH khóa XIII; nghe Ðoàn giám sát báo cáo, Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp là 33 ngày làm việc chính thức. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Ðoàn đại biểu QH, các đại biểu QH, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Văn phòng QH đề nghị Ủy ban TVQH xem xét điều chỉnh nội dung kỳ họp như sau: rút nội dung trình QH xem xét, thông qua Nghị quyết về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới; bổ sung nội dung trình QH xem xét, thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế; bổ sung nội dung QH nghe Chính phủ báo cáo về tình hình Biển Ðông tại kỳ họp này.

Các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL). Ðoàn giám sát đề nghị, cần tập trung một số giải pháp cụ thể tăng cường quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu (BÐKH), xây dựng kế hoạch hành động thích ứng với BÐKH vùng ÐBSCL bảo đảm sự phát triển bền vững; tăng cường sự tham gia của người dân vào việc hoạch định chính sách… Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai và một số đại biểu đề nghị cần có sự lồng ghép các chương trình, dự án, kế hoạch… về BÐKH để tăng tính hiệu quả trong thực hiện, tránh sự chồng chéo, lãng phí.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Báo cáo của Ðoàn giám sát cần đánh giá tác động BÐKH của ÐBSCL trong tổng thể vùng rộng lớn, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Trên cơ sở hoàn thiện chính sách pháp luật để làm tốt việc ứng phó với BÐKH cho vùng và cả nước, đề nghị cần xác định cụ thể các mục tiêu trước mắt và lâu dài trong ứng phó với BÐKH; làm rõ nguồn lực đầu tư trong nước và nguồn đầu tư từ nước ngoài, cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa để tăng nguồn lực trong thời gian tới.

Thẩm tra về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế, nhiều đại biểu QH đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát toàn bộ nội dung của Dự thảo Luật, nghiên cứu toàn diện, bao quát hơn, với tầm nhìn dài hạn để sửa đổi các luật thuế liên quan. Về thuế suất khá thấp so với các nước trong khu vực và các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam có nhiều thuận lợi, Ủy ban Tài chính- Ngân sách của QH đề nghị Chính phủ cần tổng kết đánh giá kỹ về nội dung này.

Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của QH, Nghị quyết số 57/2013/QH13 của QH về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 yêu cầu không ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu, tăng chi ngân sách nhà nước ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước và an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, ngay trong năm 2014, Chính phủ trình QH sửa đổi, bổ sung các luật thuế này, dự kiến mỗi năm giảm khoảng 5.700 tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng khoảng 1.300 tỷ đồng và xóa nợ tiền phạt chậm thuế khoảng 4.800 tỷ đồng. Như vậy không phù hợp với Nghị quyết của QH.

Ðể QH có đủ căn cứ thông qua Dự án Luật, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần báo cáo đánh giá tác động của Dự án Luật một cách toàn diện đến kinh tế – xã hội nói chung, cũng như thu nhập, việc làm, đời sống của người dân, đặc biệt tác động đến việc phục hồi và phát triển của hệ thống doanh nghiệp.

Chiều qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH Nguyễn Văn Phúc đã trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ Báo cáo đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành.

Phần lớn đại biểu tại phiên họp tán thành với chủ trương đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành và chủ trương Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo trình QH cho ý kiến. Tuy nhiên, một số đại biểu đề nghị làm rõ việc xây dựng với mục đích trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực và quốc tế. Hơn nữa, việc đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành sử dụng một lượng lớn vốn ngân sách nhà nước và vốn vay của các tổ chức quốc tế trong bối cảnh nợ công tăng nhanh và ngân sách khó khăn cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Theo Nhandan.vn