Thứ ba,  05/07/2022

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Lộc Bình lần thứ II

LSO-Ngày 9/10/2014, UBND huyện Lộc Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ II - năm 2014. Dự Đại hội có 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2009 – 2014

Lộc Bình gồm 6 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có nhiều dân tộc thiểu số như: Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ… Trong 5 năm qua (2009-2014) được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, nhiều chương trình, chính sách ưu tiên cho đồng bào DTTS được cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình đẩy mạnh thực hiện. Cụ thể, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới là 72,735 tỷ đồng với số lượng là 138 công trình. Trong đó chủ yếu là các công trình đường giao thông, trường học, thủy lợi… phục vụ đời sống sinh hoạt nhân dân. Đến nay toàn huyện đã có hơn 85% thôn, bản có đường giao thông ô tô đi lại được 4 mùa, 95% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 80% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh… Công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục tiếp tục phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững.

Đại hội đã đề ra chương trình hành động giai đoạn 2014 – 2019 với nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đồng thời ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá cách mạng, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Đại hội cũng đã bầu ra 17 đại biểu dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II. Nhân dịp này, 15 tập thể và 16 cá nhân đã được UBND huyện Lộc Bình tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2009 – 2014.

KHÁNH TRANG