Thứ hai,  04/07/2022

Thành ủy Lạng Sơn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp

LSO-Sáng nay (27/9), Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong 9 tháng đầu năm 2018.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Lạng Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, do đó đã có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, trong đó có 6 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu vượt, có 4 chỉ tiêu chưa đạt. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có bước tăng trưởng khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách đạt kết quả nổi bật, thành phố được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được đổi mới.

Về thực hiện công tác 9 tháng đầu năm, lĩnh vực kinh tế – xã hội của thành phố cơ bản ổn định và có bước phát triển, thu ngân sách hết tháng 8 ước đạt 282,6 tỷ đồng, bằng 80,5% so với dự toán tỉnh giao, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Công tác quản lý đô thị, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng tiếp tục được quan tâm thực hiện; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều cố gắng, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, đối thoại với nhân dân… tạo được sự ủng hộ, đồng thuận, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân.

Tại hội nghị, nhiều báo cáo tham luận của một số tổ chức đảng làm rõ thêm kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, đồng thời chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp ở cơ quan, đơn vị mình; kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen cho 18 tổ chức đảng có thành tích trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp giữa nhiệm kỳ 2015-2020.

Phùng Khiêm