Chủ nhật,  03/07/2022

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 9/2018: Xem xét thông qua một số tờ trình

LSO- Hôm nay (27/9), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9. Có 5 nội dung, tờ trình được xem xét, thảo luận tại phiên họp, trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 2, Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Trong thời gian qua, vướng mắc thường gặp trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng là người bị thu hồi đất thường kiến nghị, khiếu nại về đơn giá bồi thường, trong đó có bồi thường về giá đất nông nghiệp. Tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: do yêu cầu thực tế, nên việc xem xét thẩm định và phê duyệt phương án đơn giá đền bù đất nông nghiệp là quan trọng vì nó tác động trực tiếp đến người dân. Do vậy, các sở, ngành tiếp tục tính toán, nghiên cứu phương án thực hiện cụ thể, phù hợp với địa phương và đúng quy định của Luật Đất đai. Việc sửa đổi, bổ sung phải khắc phục được những tồn tại, hạn chế trong công tác xác định giá đất, qua đó làm căn cứ tính kinh phí bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Đối với dự thảo tờ trình về việc ban hành Quyết định quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh (Sở Nội vụ trình) và dự thảo tờ trình về Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình), sau khi xem xét, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện văn bản để trình tại những kỳ họp tới. Cụ thể, Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đánh giá cụ thể về tình hình phát triển du lịch trong 5 năm trở lại đây; nghiên cứu kỹ về sự cần thiết ban hành văn bản, dựa vào căn cứ pháp lý rõ ràng để đưa ra những quy định cụ thể; Sở Nội vụ cần lưu ý khi soạn thảo xây dựng các quy định, tiêu chí để xét khen thưởng linh hoạt, không cứng nhắc. Qua đó, góp phần động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, công tác…

Sau khi thảo luận, xem xét, nghiên cứu kỹ nội dung, UBND tỉnh thống nhất thông qua 2 dự thảo tờ trình: dự thảo tờ trình ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh (do Sở Xây dựng trình) và dự thảo tờ trình Quyết định ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông trình).

Về dự thảo tờ trình do Sở Xây dựng trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Để nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh, thì việc ban hành một quy chế phối hợp cụ thể, nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan liên quan là rất cần thiết.

Đối với dự thảo tờ trình do Sở Thông tin và Truyền thông trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: thời gian qua, đã có những hành vi sử dụng công nghệ cao để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, in và phát hành… Trong khi đó, Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tại tỉnh Lạng Sơn được ban hành từ năm 2007 hiện đã có những điểm không phù hợp. Nhằm phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đạt hiệu quả cao nhất, thì việc ban hành Quy chế thay thế là cần thiết.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại tá Lương Đình Khải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ Nhà nước giao phó, nghỉ chế độ từ tháng 10/2018.

TRÍ DŨNG