Thứ sáu,  20/05/2022

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

(LSO) – Thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn được Đảng bộ tỉnh coi trọng và đạt kết quả tích cực.

Trước thời điểm 2/2012, Lạng Sơn có tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo chức danh chỉ là 25,4%, có nghĩa là có đến 74,6% cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 37, ngày 13/2/2012 về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Sau khi có Nghị quyết 37, các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân. UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp nghị quyết đề ra. Theo đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác cán bộ được tăng cường; chất lượng, hiệu quả thực hiện các khâu về công tác cán bộ được nâng cao. Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng. Công tác tuyển dụng công chức cấp xã được thực hiện hằng năm, tổ chức công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền; quan tâm biệt phái, luân chuyển  cán bộ, công chức cấp huyện về cấp xã nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở, nhất là xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên… Do đó, đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở có trình độ đạt chuẩn ngày càng được nâng lên.

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đến nay có 11/22 chỉ tiêu đạt và vượt, một số chỉ tiêu gần đạt. Đối với cán bộ chủ chốt, các chỉ tiêu đạt và vượt gồm: tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 86,6% (mục tiêu 80%); trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn 93,8% (mục tiêu 90%); biết sử dụng máy vi tính trong công tác đạt 82,6% (mục tiêu 75%). Đối với cấp trưởng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các chỉ tiêu đạt gồm: tỷ lệ tốt nghiệp THPT 78,2% (mục tiêu 60%); biết sử dụng máy vi tính trong công tác đạt 78,7% (mục tiêu 50%). Đối với công chức cấp xã, các chỉ tiêu đạt và vượt gồm: tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 97,5% (mục tiêu 95%); trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 97% (mục tiêu 90%); có trình độ đại học, cao đẳng đạt 48,7% (mục tiêu 30%); trình độ lý luận chính trị đạt chuẩn 68,9% (mục tiêu 60%); biết sử dụng máy tính trong công tác đạt 99,3% (mục tiêu 90%)… tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã đạt đủ các tiêu chuẩn nâng từ 25,4 lên 59,5%.

Ông Lương Đình Bộ, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn cho biết: Trong những năm qua, xã rất quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện xã có 14/19 cán bộ có trình độ chuyên môn là cao đẳng, đại học, 5/19 cán bộ có trình độ trung cấp; cán bộ có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên là 18/19, quản lý nhà nước 15/19, 100% cán bộ sử dụng được máy vi tính.

Để tiếp tục xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 05, ngày 2/3/2016 về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 – 2020. Tỉnh ủy cũng đã có đề án xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ tuổi, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số đến năm 2020 và những năm tiếp theo; triển khai các đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế, xây dựng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm… Phấn đấu đến năm 2020,  100% cán bộ chủ chốt cấp xã đạt trình độ chuyên môn, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 85% cán bộ cấp xã đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi), tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy xã đạt từ 25% trở lên… Đây là những động lực mới để công tác xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở Lạng Sơn được triển khai có hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn hiện nay.

PHÙNG KHIÊM