Thứ ba,  24/05/2022

Chi Lăng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở

(LSO) – Đội ngũ cán bộ đóng vai trò quan trọng trong xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền cơ sở, là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Nhận thức được điều đó, huyện Chi Lăng đã quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TU, ngày 13/2/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2015 và những năm tiếp theo, Huyện uỷ Chi Lăng đã quán triệt sâu rộng đến cấp uỷ, chính quyền các cấp, chỉ đạo các đơn vị quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đạt chuẩn toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ.

Cán bộ bộ phận một cửa xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Bám sát tình hình thực tế, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU ngày 4/8/2016 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, huyện chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ; nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ, công chức; tuyển dụng nhân sự, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nghiêm túc, khách quan, minh bạch.

Ông Nguyễn Văn Nhiên, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Chi Lăng cho biết: Hiện nay, cán bộ công chức thị trấn gồm 20 đồng chí (khuyết 1), trong đó, trên 70% đạt chuẩn. Hầu hết các đồng chí đều đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn. Để nâng chất lượng đội ngũ, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tham gia các khoá học, các lớp bồi dưỡng. Thời gian tới, các công chức về văn hoá – xã hội, địa chính và văn phòng của thị trấn sẽ tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và quản lý nhà nước để đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra, từ đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với thị trấn Chi Lăng, đội ngũ cán bộ, công chức tại xã Nhân Lý ngày càng được nâng cao về phẩm chất chính trị, đạo đức và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Ông Vi Công Hậu, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: BCH Đảng bộ xã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2016 – 2020 gắn với công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức xã, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt. Trong đào tạo, bồi dưỡng, xã quan tâm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học. Theo thống kê, đội ngũ cán bộ công chức xã có 90% đạt chuẩn, trong đó, gần 60% cán bộ, công chức xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, 100% đồng chí được đào tạo, bồi dưỡng về tin học trình độ A trở lên.

Hiện nay, toàn huyện có trên 415 cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, trong đó, có 83,37% đạt chuẩn, tăng 22,16% so với năm 2015. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện cử 19 đồng chí đi học cao cấp lý luận chính trị, 174 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng được trên 3.600 lượt người.

Ông Hoàng Minh Trường, Bí thư Huyện uỷ Chi Lăng cho biết: Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, bên cạnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, huyện luôn quan tâm thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ. Thời gian qua, qua rà soát, huyện kiên quyết, bãi nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, mất uy tín, không hoàn thành nhiệm vụ (không chờ hết nhiệm kỳ), đồng thời, kịp thời điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ có trình độ về giữ các chức vụ chủ chốt để rèn luyện, thử thách, tạo nguồn cán bộ cho huyện.

PHƯƠNG DUNG