Thứ tư,  18/05/2022

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa

(LSO) – Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, vì vậy, trong những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa.

Các học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp tổ chức

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Tỉnh ủy ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2016-2020, đồng thời ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng năm phù hợp với từng đối tượng; chú trọng thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. Qua đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng có những chuyển biến tích cực.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở bám sát kế hoạch của tỉnh, triển khai thực hiện đảm bảo tính hiệu quả, đúng yêu cầu, gắn với nhiệm vụ, công việc được giao và gắn với quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch của tỉnh, của huyện, một số cán bộ, công chức cấp xã còn chủ động liên hệ với các cơ sở đào tạo đăng ký tham gia các lớp học chuyên môn ngoài giờ hành chính nhằm  nâng cao trình độ, phục vụ tốt quá trình công tác.

Ông Hoàng Văn Phách, Chủ tịch UBND xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng cho biết: Xuất phát từ yêu cầu công tác và đòi hỏi chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tôi tham gia học lớp đại học tại chức chuyên ngành luật, qua học tập tôi tiếp thu được nhiều kiến thức thiết thực, bổ ích để phục vụ công tác.

Ông Hoàng Quang Phiệt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn vừa hoàn thành lớp đại học chuyên ngành công tác xã hội hệ tại chức tổ chức tại tỉnh, chia sẻ: Quá trình học tập tôi được bổ sung nhiều kiến thức bổ ích, qua đó vận dụng vào giải quyết công việc tốt hơn.

Trong 2 năm 2016 và 2017, toàn tỉnh đào tạo gần 2.700 cán bộ; bồi dưỡng trên 42 nghìn cán bộ, công chức. 9 tháng năm nay, tỉnh cử 140 cán bộ tham dự xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 7 cán bộ tham dự xét tuyển đào tạo hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; mở 19 lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính với 1.271 học viên tại các huyện, thành phố, sở ngành và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ.

Bên cạnh đào tạo, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên và liên tục. 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh cử 109 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng ở trung ương, tỉnh; mở 112 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể, bí thư chi bộ và cấp ủy viên, đối tượng đảng, lý luận chính trị cho đảng viên mới, cập nhật kiến thức tại các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc… với 8.287 lượt người tham gia, qua đó giúp đội ngũ này hoàn thiện kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cùng với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở trong nước, năm nay, tỉnh cử 2 đoàn cán bộ (31 người) đi bồi dưỡng ngắn hạn tại Trường Đại học Ngoại ngữ Nagasaki Nhật Bản và Học viện Cán bộ Bách Sắc, Quảng Tây, Trung Quốc; 3 cán bộ đi bồi dưỡng tại các nước Mỹ, Úc và Singapore. Đội ngũ cán bộ sau khi được đào tạo, bồi dưỡng đã được củng cố, bổ sung thêm về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước và đều được xem xét, bố trí vào các vị trí việc làm phù hợp, đúng trình độ năng lực, phát huy được kiến thức được trang bị.

Hiện nay, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện cơ bản đạt chuẩn và gần chuẩn. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, tỉ lệ đạt chuẩn còn khá thấp (mới đạt khoảng 60%).

Do vậy, thời gian tới, ngoài việc quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, cấp huyện, tỉnh xác định tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để chuẩn hóa theo quy định, ưu tiên đối với cán bộ, công chức chưa đạt chuẩn tại các xã phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, hoạt động, công tác cơ sở đối với cán bộ, công chức cấp xã; thực hiện phân cấp đào tạo, bồi dưỡng cho cấp huyện… nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

PHÙNG KHIÊM