Thứ tư,  18/05/2022

Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và phường Vĩnh Trại

LSO-Sáng nay (9/10), tại phường Vĩnh trại, đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn và phường Vĩnh Trại về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng của năm 2018.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Lạng Sơn có 14/18 chỉ tiêu đạt và vượt. Tốc độ tăng giá trị sản xuất 13,4%, thu ngân sách tăng 17%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 13,2 nghìn tỷ đồng.

Thành phố hoàn thành xây dựng 3 xã nông thôn mới; xây dựng 43 tuyến phố văn minh đô thị, thành lập mới 480 doanh nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 0,36%; lao động qua đào tạo đạt 72%; thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng/năm;…

Trong 9 tháng của năm 2018, kinh tế – xã hội thành phố tiếp tục ổn định và có bước phát triển, thu ngân sách ước đạt 311,7 tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán tỉnh giao, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Công tác quản lý đô thị, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng tiếp tục được quan tâm; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều cố gắng…

Đối với phường Vĩnh Trại, phường đều đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Trong 9 tháng năm nay, các chỉ tiêu cơ bản đều đảm bảo tiến độ, trong đó có 2 chỉ tiêu đã hoàn thành (tuyển quân, xây dựng tuyến phố văn minh).


Đồng chí Bí thư Thành ủy báo cáo kết quả công tác lãnh đạo,
chỉ đạo của thành phố với đoàn công tác của tỉnh

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ngành của tỉnh và thành phố thảo luận, làm rõ hơn kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và giải đáp kiến nghị, đề xuất của thành phố trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 62 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực có trọng tâm, trọng điểm để đạt hiệu quả cao nhất trong tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Quan tâm các điều kiện để phát triển kinh tế – xã hội, phát huy các thế mạnh của thành phố như: phát triển nông nghiệp, thương mại, du lịch, công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực vào thực hiện các dự án, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển, mở rộng các khu đô thị hiện đại, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, văn minh đô thị, giữ vững và phát huy các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Cùng đó, nâng cao hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; nắm bắt tốt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc ở cơ sở, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ các chủ trương, đề án của nhà nước triển khai trên địa bàn. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp, đảm bảo vai trò lãnh đạo, định hướng, làm tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chú trọng kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời có các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng…

PHÙNG KHIÊM