Thứ hai,  27/06/2022

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 10

LSO-Hôm nay (10/10), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tháng 10/2018.


Các báo cáo viên dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Tại điểm cầu Lạng Sơn, dự hội nghị có 300 báo cáo viên cấp tỉnh, báo cáo viên thuộc các đảng ủy trực thuộc; Thành ủy Lạng Sơn và 10 điểm cầu thuộc các huyện ủy.

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương thông tin tới các báo cáo viên kết quả 5 năm hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.


Đại diện Ban Nội chính Trung ương báo cáo tại hội nghị về công tác
phòng chống tham nhũng trong 5 năm qua

Theo đó, trong 5 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, từng bước tạo được niềm tin của nhân dân.

Với quan điểm chỉ đạo quyết liệt về công tác phòng chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai”, đến nay, toàn quốc đã đưa ra xét xử sơ thẩm 40 vụ/500 bị cáo liên quan đến tham nhũng, tài sản thu hồi cho nhà nước do tham nhũng đạt trên 31%, đây là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo theo dõi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tham nhũng cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 với nhiều nội dung quan trọng được hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến thông qua.

Một số nội dung đáng chú ý như: quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên; công tác cán bộ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; thảo luận về báo cáo kết quả phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung cần tập trung tuyên truyền trong thời gian tới.

CÔNG QUÂN