Thứ ba,  24/05/2022

Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn làm việc với Huyện ủy Đình Lập

LSO-Sáng nay (11/10), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Huyện ủy Đình Lập về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, cùng đoàn công tác kiểm tra dự án
nhà máy chế biến nhựa thông, thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa bàn có sự chuyển biến rõ nét; kinh tế – xã hội có bước phát triển, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12,84%/năm; tỷ lệ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm 12,65%; trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, bình quân mỗi xã đạt 11,4 tiêu chí, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

Trong tổng số 18 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa – xã hội, đến nay có 6 chỉ tiêu đã vượt kế hoạch gồm: tỷ lệ tăng thu ngân sách; diện tích gieo trồng; tổng sản lượng lương thực có hạt; diện tích rừng trồng; tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia; giảm nghèo hằng năm.

Đối với các chỉ tiêu chưa đạt, có một số chỉ tiêu xấp xỉ đạt. Đối với 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đến nay có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 1 chỉ tiêu chưa đạt.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận kết quả đạt được của Huyện ủy Đình Lập trong lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Đồng chí yêu cầu: Trong thời gian tới, Huyện ủy Đình Lập cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu để có biện pháp, lộ trình, tổ chức triển khai có hiệu quả, tập trung vào các chỉ tiêu quan trọng. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội, huyện cần chú trọng phát triển nông, lâm nghiệp, nhất là sản phẩm có thế mạnh của huyện như: trồng chè, trồng rừng; trong đó thể hiện rõ vai trò của cấp ủy trong định hướng chỉ đạo.

Cùng đó, huyện cần đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, phát triển chợ, quảng bá các sản phẩm lợi thế của huyện về mẫu mã, chất lượng sản phẩm để tăng sản lượng tiêu thụ; chú trọng phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến; sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng như chợ, đường giao thông,… theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí cũng lưu ý huyện cần tăng cường quản lý nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm tranh chấp về đất rừng; bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy rừng, buôn lậu, dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, nhất là nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, người có uy tín để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các vi phạm để tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra dự án nhà máy chế biến nhựa thông, thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi.

ĐỖ HOẠT