Thứ tư,  12/05/2021
Hội Cựu chiến binh:

Triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 9/1/2015, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Các đại biểu dự hội nghị 

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đạt 13/14 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, điển hình là công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định an ninh chính trị ở cơ sở; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị tư tưởng cho CCB; động viên hội viên tích cực giúp nhau phát triển kinh tế. Cùng với đó, công tác xây dựng Hội luôn được các cấp Hội quan tâm, các hoạt động cơ bản được thực hiện có hiệu quả. Kết quả năm qua, 100% Hội CCB các huyện, thành phố, Hội CCB khối các cơ quan, doanh nghiệp đạt trong sạch vững mạnh, trên 91% Hội CCB cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, hơn 89% hội viên đạt CCB gương mẫu và trên 85% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tuy nhiên, chỉ tiêu giảm nghèo chưa đạt, do các mô hình kinh tế chưa khai thác hết thế mạnh của địa phương, qui mô còn nhỏ lẻ.

Ký kết thi đua

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015. Đồng thời, phát động phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu năm 2015” và ký kết giao ước thi đua.

ĐÌNH QUANG