Thứ sáu,  14/05/2021
Hội nghị lần thứ 3, khóa XIII Ủy ban MTTQ tỉnh:

Cần tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015

LSO-Sáng 9/1/2015, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị lần thứ 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các tổ chức thành viên và Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã nêu những kết quả đạt được trong công tác mặt trận năm 2014. Trong đó, đã tổ chức thành công đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014 – 2019 theo đúng kế hoạch và hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các cuộc vận động lớn của MTTQ không ngừng được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Qua đó, đã có 957/2.320 khu dân cư trong tỉnh đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, chiếm 41,3%, tăng 4,8%; 123.162/184.477 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 66,8%, tăng 4,8% so với năm 2013.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra các ý kiến để thực hiện hiệu quả công tác mặt trận trong năm 2015.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nông Thị Lâm trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả nổi bật mà công tác mặt trận đã đạt được trong năm 2014. Đồng chí cũng đề nghị 4 nội dung mà Ủy ban MTTQ các cấp cần tập trung thực hiện trong năm 2015, đồng chí nhấn mạnh: tuyên truyền, vận động giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân; quan tâm thực hiện các cuộc vận động lớn, nhất là Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tập trung tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, MTTQ và toàn dân; quan tâm quản lý và sử dụng các nguồn quỹ một cách hợp lý, hiệu quả. 

Đại diện Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố ký giao ước thi đua năm 2015

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng bằng khen cho 38 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2014. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua năm 2015.

HOÀNG HUẤN