Thứ tư,  19/05/2021

Hải Dương đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 12-1, Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2014; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015.
 
 
 
Dây chuyền lắp ráp ô-tô tại Công ty TNHH TCIE Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Ảnh: TRIỆU TÙNG
 
* Ðà Nẵng xây dựng tổ chức Ðảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Năm 2014, tỉnh Hải Dương xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, góp phần làm nòng cốt thúc đẩy các phong trào phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Năm 2015, nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Hải Dương đề ra mười nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015, chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tiếp tục khắc phục các hạn chế, thiếu sót sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng,…

* Năm 2014, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ở TP Ðà Nẵng thành lập 18 tổ chức cơ sở đảng, kết nạp 251 đảng viên (trong đó có ba đảng viên là chủ doanh nghiệp); thành lập 136 tổ chức công đoàn, kết nạp 3.688 đoàn viên công đoàn,…

Năm 2015, Ðà Nẵng phấn đấu thành lập 20 tổ chức cơ sở đảng và kết nạp 300 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; chuyển đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú, có hợp đồng lao động từ một năm trở lên đến sinh hoạt tại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cấp ủy cấp trên trực tiếp tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp tư nhân và quy định về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Ðà Nẵng có 15.051 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với hơn 256.000 lao động.

Theo Nhandan.vn