Thứ năm,  06/05/2021

Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 13/1/2015, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2014, ngành ngân hàng tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn và hiệu quả. Tính đến ngày 31/12/2014, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh huy động từ các tổ chức và cá nhân được tổng nguồn vốn 13.614 tỷ đồng, tăng 29,6% so với năm 2013. Tổng dư nợ tín dụng đạt 12.292 tỷ đồng, tăng 12,5% so với 31/12/2013. Trong đó, dư nợ ngắn hạn chiếm 40,9%, dư nợ trung, dài hạn chiếm 59,1%. Các ngân hàng thực hiện nghiêm túc quy định về trần lãi suất huy động, giảm lãi suất cho vay, triển khai tích cực các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, vươn lên sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp là 5.896 tỷ đồng, chiếm 48% tổng dư nợ toàn địa bàn, nợ xấu giảm chỉ còn chiếm 2,8% tổng dư nợ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của ngành ngân hàng về thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động tiền tệ, ngân hàng, cũng như tham gia tích cực công tác an sinh xã hội của địa phương. Đồng chí ngành ngân hàng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành trong năm 2015; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội… góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

LÂM GIANG