Thứ năm,  06/05/2021

Tuổi trẻ xung kích, tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng

Với chủ đề "Tự hào tiến bước dưới cờ Ðảng", trong Tháng Thanh niên năm 2015 (tháng 3-2015), các cấp bộ Ðoàn sẽ tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo bồi dưỡng thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và chất lượng đoàn viên.
 
  
Đoàn viên, thanh niên, sinh viên Hà Nội hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng năm 2014. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG 

* Quảng Nam ưu tiên phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số

Trong Tháng Thanh niên, mỗi đơn vị đoàn cấp cơ sở đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên; mỗi đơn vị đoàn cấp huyện trở lên đảm nhận thực hiện ít nhất một công trình thanh niên. 100% đơn vị đoàn cấp tỉnh tham mưu tổ chức diễn đàn “Ðảng với thanh niên, thanh niên với Ðảng” hoặc các chương trình gặp mặt, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Thông qua hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên để giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Ðảng ta, của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ cả nước. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ hành động vì cộng đồng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Ðại hội XII của Ðảng, chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh…

* Khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam chiếm hơn 74% diện tích tự nhiên của tỉnh, là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Co, Xơ Ðăng,…; là địa bàn chiến lược trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh biên giới và môi trường sinh thái.

Năm vừa qua, tỉnh Quảng Nam đầu tư gần 129 tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Các chương trình, chính sách, dự án đầu tư tập trung giải quyết các yêu cầu bức xúc, thiết thực, đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng; chuyển dịch cơ cấu sản xuất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào. Ðối với Chương trình 135, các huyện miền núi đã giao cho 68 xã làm chủ đầu tư nguồn vốn dự án phát triển sản xuất, chiếm tỷ lệ 92% số xã; đối với nguồn vốn dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, số xã làm chủ đầu tư đạt 42%. Việc chuyển dần cách thức đầu tư từ hỗ trợ trực tiếp sang tập trung chủ yếu đầu tư cơ sở hạ tầng để đồng bào thoát nghèo bền vững và khắc phục tình trạng ỷ lại, đã nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Theo Nhandan.vn