Thứ hai,  17/05/2021

Khai trương hệ thống truyền hình trực tuyến đến Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện

LSO-Ngày 14/1/2015, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức khai trương hệ thống truyền hình hội nghị đến Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có 774 điểm cầu. Về phía ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn có 12 điểm cầu, gồm: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân 11 huyện, thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Đây là hệ thống truyền hình hội nghị lớn nhất từ trước tới nay của ngành kiểm sát nhân dân. Với việc triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến sẽ không chỉ nối điểm cầu của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với Viện Kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố, Viện Kiểm sát quân sự, Trường Đại học Kiểm sát… mà còn nối với điểm cầu của Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong cả nước. Qua đó, góp phần giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả chỉ đạo điều hành của ngành kiểm sát nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách tư pháp, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

MINH THẢO