Thứ tư,  12/05/2021
Triển khai công tác tư pháp năm 2015

Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, khoa học, dân chủ và hiện đại

LSO-Ngày 15/1/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Về phía điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Năm 2014, ngành Tư pháp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai thi hành Hiến pháp mới. Công tác xây dựng thể chế nói chung, thể chế trong một số lĩnh vực quản lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, pháp chế nói riêng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có nhiều chuyển biến, tỷ lệ nợ đọng văn bản quy định chi tiết có thời điểm giảm xuống thấp nhất từ trước tới nay. Kết quả thi hành án dân sự đạt cao hơn so với năm trước. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật, cải cách hành chính…được triển khai hiệu quả. Việc tham gia với vai trò đại diện pháp lý cho Chính phủ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đạt kết quả.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp trên địa bàn. Trên cơ sở đó, cơ quan Tư pháp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp theo đúng tiến độ và đạt được những kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của ngành tư pháp. Đồng chí đề nghị ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là đầu mối, đầu tàu trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Hiến pháp, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội; tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản cho phù hợp với Hiến pháp. Huy động trí tuệ của toàn ngành góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tham gia hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, nhất là các bộ luật liên quan đến xây dựng Nhà nước Pháp quyền XHCN. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật gắn với tổ chức triển khai thực hiện, xứng đáng là người gác cổng trong xây dựng văn bản pháp luật. Xây dựng nền tư pháp thực sự trong sạch, vững mạnh, khoa học, dân chủ và hiện đại, có bước phát triển mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH của đất nước…

MINH THẢO