Thứ sáu,  14/05/2021

Hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước

Ngày 15-1, đồng chí HÀ THỊ KHIẾT, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư dự hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2015 của tỉnh Hưng Yên. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Hà Thị Khiết ghi nhận và đánh giá cao công tác dân vận của Tỉnh ủy Hưng Yên và đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Trong đó, tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo điều kiện cho hệ thống dân vận đi vào chiều sâu, đáp ứng nhu cầu tình hình mới.

Ðồng chí Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Bước sang năm 2015, để chuẩn bị cho Ðại hội Ðảng bộ các cấp, công tác dân vận phải dự báo được tình hình, để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc động viên nhân dân tích cực đóng góp ý kiến cho Ðảng, tổng hợp các ý kiến và những vấn đề nhân dân đặt ra theo từng thời kỳ. Bên cạnh đó, công tác dân vận cần hướng về cơ sở để gần dân, sát dân, hiểu dân, tôn trọng và có trách nhiệm với dân; nhân rộng các mô hình “dân vận khéo” tại các địa phương, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tạo ra sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Ðồng thời, tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn; tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước.

Theo Nhandan.vn