Chủ nhật,  09/05/2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai công tác năm 2015

LSO-Chiều 15/1/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thế Tuy phát biểu tại hội nghị

Năm 2014, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy triển khai, học tập và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng. Hoạt động thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng của trung ương và của tỉnh. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội ngay từ cơ sở; chủ động, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân. Công tác văn hóa, văn nghệ được phát triển tích cực; công tác khoa giáo ngày càng đi vào chiều sâu và có hiệu quả; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống được thực hiện tốt… Về nhiệm vụ công tác năm 2015, hội nghị thống nhất đề ra 5 phương hướng chung với 7 nhiệm vụ cụ thể và 3 giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện tốt công tác tuyên giáo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo trong năm qua. Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền hướng đến Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, kịp thời nắm diễn biến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề mới nảy sinh, phức tạp. Tiếp tục quan tâm kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, đội ngũ làm công tác tuyên giáo…

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2014.

XUÂN HƯƠNG