Thứ năm,  06/05/2021

Văn phòng Chính phủ cần làm tốt hơn công tác tổ chức thực hiện các chương trình của Chính phủ

Sáng 15-1, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội...
 
 
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương Lao động tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: ĐỨC TÁM (TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những nỗ lực của Văn phòng Chính phủ thời gian qua đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, góp phần quan trọng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ðề cập nhiệm vụ năm 2015, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh, là năm cuối của Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế – xã hội 2011-2015, năm tổ chức Ðại hội Ðảng các cấp, do đó, Bộ Chính trị đặt ra các yêu cầu: Tập trung sức lực của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu, quyết liệt hành động đạt các mục tiêu đề ra; bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, hòa bình, ổn định, an ninh chính trị, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội để phát triển đất nước trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hết sức phức tạp; thực hiện tốt việc tổ chức Ðại hội Ðảng các cấp, tiến tới Ðại hội lần thứ XII của Ðảng, vì đây là sự kiện chính trị hết sức trọng đại đối với đất nước.

Thủ tướng lưu ý, Văn phòng Chính phủ cần làm tốt hơn công tác xây dựng chương trình, quản lý; tổ chức thực hiện chương trình của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ; triển khai có trọng tâm trọng điểm, đồng bộ, linh hoạt các nhiệm vụ căn cứ diễn biến tình hình thực tế. Nắm rõ và làm tốt công tác đôn đốc, chỉ đạo, nhắc nhở và kiểm tra hiệu lực, hiệu quả các công việc đã giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đẩy nhanh việc thực hiện Chính phủ điện tử đi đôi với chú trọng công tác bảo mật, coi đây là một công tác trọng tâm; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Ðồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác thông tin truyền thông để tạo đồng thuận trong dư luận xã hội về sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Những vấn đề bức xúc nổi lên trong xã hội, thông qua các kênh thông tin, Văn phòng Chính phủ phải chủ động đề xuất để có hướng xử lý ngay. Xây dựng Ðảng bộ, các chi bộ của Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết nội bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cải thiện đời sống cán bộ nhân viên.

Theo Nhandan.vn