Thứ tư,  12/05/2021
Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp:

Tiếp tục thực hiện 4 nội dung phối hợp năm 2015

LSO-Chiều 15/1/2015, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chương trình phối hợp của tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.
Các thành viên ban chỉ đạo dự hội nghị

Năm qua, các thành viên BCĐ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở cơ sở. Nổi bật là các hoạt động về tuyên truyền, ổn định tư tưởng của người dân, xây dựng tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, khắc phục thiên tai, rà soát việc thực hiện chính sách cho người có công, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp hoạt động năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015; kế hoạch công tác kiểm tra năm 2015, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và những nội dung khác có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Trưởng BCĐ chương trình phối hợp tỉnh duy trì thảo luận tại hội nghị

Ban Chỉ đạo chương trình phối hợp tỉnh xác định, tiếp tục phát huy kết quả đạt được để thực hiện 4 nội dung phối hợp trong năm 2015 là: tiếp tục làm tốt công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân sự tỉnh, cán bộ, hội viên, công nhân, viên chức lao động, đoàn viên thanh niên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; thực hiện chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội; tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020…

THANH HÒA