Thứ sáu,  14/05/2021
Sở Tư pháp Lạng Sơn:

Triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 16/1/2015, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.      
Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Năm 2014, các mặt công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, đúng tiến độ và đạt được những kết quả tích cực. Sở Tư pháp đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai Hiến pháp năm 2013 cho báo viên pháp luật, báo cáo viên của Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Hoàn thành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành để phục vụ cho việc thi hành Hiến pháp năm 2013. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức và hoạt động pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Triển khai nhiệm vụ năm 2015, Ngành Tư pháp tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật, quản lý pháp chế; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản; bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý…phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

7 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Kỷ niệm chương

Nhân dịp này, 1 tập thể, 4 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp; 1 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành; Sở Tư pháp được tặng cờ đơn vị xuất sắc năm 2014 và được Bộ Tư pháp quyết định xếp hạng A; 7 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp tư pháp.

MINH THẢO