Thứ tư,  12/05/2021

Thúc đẩy phát triển kinh tế vùng trọng điểm Tây Bắc

Ngày 16-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tây Bắc tổ chức hội nghị Tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được trên toàn vùng, trong từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng hệ thống chính trị, công tác tôn giáo… đồng thời, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, dự báo tình hình và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Các ý kiến thảo luận đã nêu những kinh nghiệm, cách làm và đề xuất các giải pháp, kiến nghị cơ chế, chính sách phát triển vùng Tây Bắc.

Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong bối cảnh còn nhiều thách thức, các thế lực thù địch liên tục chống phá, lôi kéo, kích động… Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các bộ, ban, ngành và địa phương cần tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng – an ninh toàn vùng, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Ðồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Ðảng, kết nạp đảng viên ở những thôn, bản chưa có đảng viên, chú trọng công tác cán bộ trẻ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số; đẩy nhanh triển khai các chương trình hành động cụ thể xóa đói, giảm nghèo; tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, tạo giá trị gia tăng cao hơn trong sản xuất nông, lâm nghiệp; phối hợp các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân; quy hoạch dân cư biên giới, vận động đồng bào tái định cư và tạo điều kiện quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong vùng.

Theo Nhandan