Thứ sáu,  14/05/2021

Báo, tạp chí của Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều 16-1, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức Hội nghị tổng kết các báo, tạp chí của Đảng xuất bản đến với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.
 
 
 
Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2014 là năm thứ tư triển khai thực hiện Quyết định 2472 và một năm thực hiện Quyết định 1977 về việc cấp một số báo, tạp chí của Đảng miễn phí cho vùng dân tộc thiểu số (DTTS), miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015.

Bốn năm qua, các báo, tạp chí của Đảng đã góp phần tuyên truyền hiệu quả, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Giới thiệu những điển hình tiên tiến trong xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, tấm gương người tốt, việc tốt, việc tốt ở vùng DTTS, miền núi. Các báo, tạp chí của Đảng đã tích cực tuyên truyền Đại hội Dân tộc thiểu số lần thứ 2 cấp huyện và tỉnh; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg, các báo, tạp chí của Đảng đã tham gia tuyên truyền có hệ thống về lịch sử, vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta, Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội (khóa XIII) thông qua; những nội dung cơ bản quan điểm, đường lối, biện pháp đấu tranh kiên quyết, hòa bình của Việt Nam trước các hành động xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng biển, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ngoài ra, các báo còn giới thiệu những điển hình tiên tiến, gương sáng, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi… đến với đồng bào DTTS và miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hiểu biết của bạn đọc. Thông qua các tin, bài trên báo giúp bà con ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình sản xuất, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kỹ thuật chế biến, bảo quản nông sản, kỹ thuật sử dụng, sửa chữa máy nông cụ, các đồ dùng dân dụng… vào đời sống và sản xuất; hướng dẫn người dân trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự. Đã có nhiều hộ đồng bào DTTS thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu, một số xã vùng DTTS đã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2015, các báo, tạp chí của Đảng thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg, tiếp tục tập trung tuyên truyền đến đồng bào các chủ trương, chính sách đối với vùng DTTS. Vận động đồng bào tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới. Bám sát thực tiễn, diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội đối với các lĩnh vực của cuộc sống. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp. Tập trung xây dựng đề án về chính sách hỗ trợ phát triển báo chí phục vụ vùng DTTS, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn chỉ đạo các báo, tạp chí T.Ư cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền đúng, trúng, hiệu quả cao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là công tác phát hành đến đúng đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; tăng cường hơn nữa xuống cơ sở, bám sát phản ánh thực tiễn nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống kinh tế – xã hội ở vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tổ chức các hội nghị giao ban báo chí để đánh giá kết quả thực hiện, định hướng thông tin tuyên truyền công tác quản lý, xuất bản và phát hành.

Đồng chí nhấn mạnh, đề nghị năm 2015 là năm kết thúc giai đoạn thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg, các bộ, ngành và địa phương liên quan, các báo, tạp chí T.Ư phối hợp với UBDT tổng kết, đánh giá nội dung hình thức tuyên truyền; hiệu quả tuyên truyền của các báo, tạp chí để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh chính trị vùng đồng bào DTTS và miền núi, qua đó tổng hợp, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo thực hiện giai đoạn tiếp theo…

Trong khuôn khổ hội nghị, trước sự chứng kiến của đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên T.Ư Đản, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT và các báo, tạp chí Trung ương và Công ty phát hành báo chí T.Ư thực hiện ký kết hợp đồng xuất bản phát hành báo chí, tạp chí theo Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

Đại diện hai cơ quan Báo Nhân Dân và Ủy ban Dân tộc ký kết hợp đồng xuất bản báo, tạp chí.

Theo Nhandan.vn