Thứ sáu,  07/05/2021

Chủ tịch Hạ viện CH Ðông U-ru-goay A.Pê-rây-ra thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Ðoàn đại biểu Chủ tịch Hạ viện CH Ðông U-ru-goay do Ngài A.Pê-rây-ra dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 22-1-2015.

Cùng đi, có các nghị sĩ: M.Tơ-rô-bo, Ủy ban Ðối ngoại; Y.Pa-đi-nát, Ủy ban Chăn nuôi, nông nghiệp, thủy sản và ngân sách; Ph.Can-tê-rô, Ủy ban Hiến pháp, bộ luật, quy phạm pháp luật và quản lý; I.Pô-xa-đa, Ủy ban Thường trực về tài chính và Chánh Văn phòng Quan hệ quốc tế O.Pi-ki-nê-la.

Chủ tịch Hạ viện Pê-rây-ra sinh ngày 7-11-1966, tại Rô-cha. Sau khi học tại Trường Giáo dục kỹ thuật chuyên nghiệp, năm 1984, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị khi gia nhập đảng Mặt trận rộng rãi tỉnh Rô-cha. Cùng năm, tham gia Phong trào giải phóng dân tộc Tu-pa-ra-mốt (MLN-T). Năm 1989, gia nhập Phong trào tham gia quần chúng (MPP) và là người sáng lập nhóm này tại tỉnh Rô-cha. Năm 1994, là đại biểu đảng Mặt trận rộng rãi đại diện cho tỉnh Rô-cha tại phiên họp toàn thể của QH trong năm này. Trong kỳ bầu cử cấp thành phố năm 2000, ông dẫn đầu danh sách 609 đại biểu thuộc Hội đồng tỉnh Rô-cha, sau đó trúng cử với tư cách là đại biểu đầu tiên của đảng này ở cấp tỉnh. Ngày 31-10-2004, tại kỳ bầu cử cấp quốc gia, lần đầu trong lịch sử đảng Mặt trận rộng rãi trở thành đảng cầm quyền và nắm quyền Tổng thống. Ông Pê-rây-ra trúng cử Hạ nghị sĩ đại diện cho tỉnh Rô-cha. Ngày 15-2-2005, ông chính thức nhậm chức Nghị sĩ quốc gia. Trong nhiệm kỳ năm năm (2005-2010), ông giữ chức điều phối viên nhóm Hạ nghị sĩ đảng Mặt trận rộng rãi trong hai quý. Ngoài ra, ông còn là Ủy viên Ủy ban Phụ trách chăn nuôi của Hạ viện. Từ năm 2004 đến năm 2007, là Ủy viên Ban Ðiều hành của MPP; năm 2004 gia nhập Ban Quản trị MPP cấp quốc gia. Sau nhiệm kỳ đầu trên cương vị đại biểu QH, ông tái đắc cử Hạ nghị sĩ trong kỳ bầu cử cả nước ngày 25-10-2009 và chính thức nhậm chức vào ngày 15-2-2010. Trong quý đầu năm 2010, ông tiếp tục giữ chức điều phối nhóm Hạ nghị sĩ của đảng Mặt trận rộng rãi. Ông chính thức nhậm chức Chủ tịch Hạ viện vào ngày 1-3-2014.

Hiện ông điều hành Ủy ban Hiến pháp, pháp luật và bộ luật của Hạ viện và Ủy viên Ủy ban An ninh công dân chuyên trách về tội phạm vị thành niên trực thuộc QH. Ông cũng là Ủy viên Ban Thư ký điều hành của MPP và Ủy ban Trung ương của MLN-T.

Theo Nhandan.vn