Thứ tư,  19/05/2021

Sở Tài Nguyên và Môi trường: Triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Chiều 19/1/2015, Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2014, toàn ngành đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong những lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, bức xúc như: đền bù, giải phóng mặt bằng; giải quyết đơn thư; thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bảo vệ môi trường; quản lý hoạt động khoáng sản,… Công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm tổ chức thực hiện, việc xử lý các vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời và kiên quyết hơn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân thông qua quy chế phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội, các đoàn thể được đẩy mạnh. Tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế –  xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận làm rõ hơn kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Đồng thời, thống nhất mục tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành TN&MT cần tập trung thực hiện trong năm 2015.

Lãnh đạo Sở TN&MT tặng giấy khen cho các tập thể

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành TN&MT trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2015, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành tiếp tục tham mưu cho tỉnh hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy hoạch về quản lý TN&MT. Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Luật Đất đai 2013 vào cuộc sống; tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh- kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước từ tỉnh  đến cơ sở…

Nhân dịp này, Sở TN&MT đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

XUÂN HƯƠNG