Thứ sáu,  07/05/2021

Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2015

LSO-Ngày 19/1/2015, Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn tổng kết phong trào công chức, viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. 
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014

Năm 2014, Công đoàn Viên chức tỉnh đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nước và chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, công đoàn vào thực tiễn phong trào  công chức, viên chức, người lao động. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; phong trào xanh -sạch – đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới… đã động viên, khích lệ cán bộ, CCVCLĐ hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị. Trong năm, Công đoàn Viên chức tỉnh có 237 đề tài, sáng kiến của của các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện, 1.250 nữ CCVCLĐ đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà. Kết quả phân loại năm 2014, Công đoàn Viên chức có 37 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc và 8 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

Hội nghị tổng kết đã trao tặng các danh hiệu thi đua của Ban Chấp hanh Công đoàn Viên chức Việt Nam và bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2014. Nhân dịp này, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tặng giấy khen cho 24 tập thể, 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và hoạt động công đoàn.

MAI VĂN HOA