Chủ nhật,  09/05/2021

Đẩy mạnh, khơi dậy sự sáng tạo của toàn xã hội trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị.
(Ảnh: Bích Liên)

 Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả Bộ Khoa học và Công nghệ đạt được trong năm qua. Bộ đã góp phần để đưa ra nhiều cơ chế đổi mới như hình thành các quỹ, các văn bản hướng dẫn, cơ chế khoán, tôn vinh các nhà khoa học. Cơ chế chính sách đã được hoàn thiện với hàng loạt Nghị định để đưa Luật Khoa học và Công nghệ sửa đổi vào thực tiễn, tuy nhiên vẫn còn một số Thông tư chưa được hoàn thiện và ban hành. 

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, Phó Thủ tướng đề nghị năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đeo bám, thuyết trình để có những cơ chế thiết thực hơn, qua đó giúp doanh nghiệp thấy rõ lợi ích ứng dụng của khoa học công nghệ, đổi mới công nghệ. Bên cạnh đó, phải cùng quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh để xóa độc quyền, ưu ái, để nguồn lực được phân phối thực sự dựa trên sức cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thì khoa học công nghệ mới có cơ hội phát triển. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của việc khơi dậy sáng tạo của toàn xã hội. Mặc dù, theo Phó Thủ tướng, từ sáng tạo của người dân đến sáng chế, ra sản phẩm chắc chắn là một đoạn đường mà trong đó vai trò của các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và doanh nghiệp rất cần thiết.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, năm 2014, hoạt động khoa học và công nghệ đã có nhiều giải pháp đột phá, tạo nhiều chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y dược, môi trường, đo lường chất lượng…, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành khoa học công nghệ vẫn còn nhiều khó khăn do cơ sở vật chất không đồng bộ; trình độ đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; thiếu các tập thể khoa học mạnh, đẳng cấp quốc tế triển khai các nhiệm vụ quốc gia ở trình độ quốc tế; việc triển khai các cơ chế, chính sách mới về khoa học công nghệ chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội đầu tư…  

Năm 2015 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và khoa học công nghệ giai đoạn 2011 – 2015, năm bản lề của Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn 2011 – 2020. Vì vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng kế hoạch chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cho giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện môi trường, thể chế và chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Dangcongsan.vn