Thứ ba,  11/05/2021

Ðẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân

Ngày 20-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị Ðoàn Chủ tịch và Hội nghị Ban Thường vụ Ðoàn Chủ tịch khóa V (2013-2018) lần thứ II, tổng kết công tác của Liên hiệp trong năm 2014 và đề ra phương hướng công tác trong năm 2015.

Hội nghị đánh giá cao các hoạt động có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực của Liên hiệp trong năm qua. Nhằm triển khai chủ trương đối ngoại của Ðảng, Nhà nước về thúc đẩy quan hệ có chiều sâu với các nước láng giềng và trong khu vực, củng cố quan hệ bạn bè truyền thống, duy trì đà quan hệ tích cực với các đối tác chiến lược, tạo bước phát triển mới trong quan hệ với một số đối tác lớn, Liên hiệp tiếp tục mở rộng và phát triển mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng và tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, tạo cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Theo Nhandan.vn