Thứ sáu,  14/05/2021

Qua thanh tra, kiến nghị xử lý kinh tế gần tám nghìn tỷ đồng

Ngày 21-1, Thanh tra Chính phủ cho biết đã kết thúc công tác thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

Theo kết quả tổng hợp từ số liệu của 15 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, thông qua việc thanh tra 12.990 dự án, kiểm tra 194 dự án với tổng mức đầu tư hơn 502.202 tỷ đồng, ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý về kinh tế lên đến 7.952 tỷ đồng.

Cụ thể, tại 15 bộ, ngành triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng đối với 444 dự án công trình, kiểm tra 194 dự án có tổng mức đầu tư là 357.330 tỷ đồng phát hiện những thiếu sót vi phạm từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án đến khâu xác định nguồn vốn, phân bổ vốn đối với các công trình, dự án. Có bộ với 12 dự án chưa có trong quy hoạch và 9 dự án không nằm trong quy hoạch nhưng vẫn được phê duyệt, triển khai thi công với tổng mức đầu tư 14.638 tỷ đồng, gây nợ đọng xây dựng cơ bản tổng số tiền là 673 tỷ đồng. Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý về kinh tế 4.763 tỷ đồng.

Còn kết quả thanh tra tại các tỉnh, thành phố tại 12.546 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 144.872 tỷ đồng cho thấy thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm chủ yếu như chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư còn thấp, các dự án đầu tư phải điều chỉnh nhiều lần, tiến độ thực hiện dự án chậm làm phát sinh tăng tổng mức đầu tư.

Qua thanh tra phát hiện các sai phạm về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án tại 789 dự án với tổng số tiền sai phạm 280 tỷ đồng; sai phạm về lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư tại 272 dự án với tổng số tiền sai phạm 248 tỷ đồng; sai phạm về nợ đọng xây dựng cơ bản tại 1.527 dự án với tổng số tiền là trên 1.869 tỷ đồng và sai phạm khác ở 2.324 dự án với tổng số tiền là 791 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra các tỉnh, thành phố đã ban hành kết luận và kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền là gần 3.200 tỷ đồng. Kiểm điểm rút kinh nghiệm và có hình thức kỷ luật đối với 240 tập thể và 197 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra một vụ việc.

Theo Nhandan.vn